MEB Talim Terbiye Kurululunun aldığı karara göre, 9, 10 ve 11.sınıf tarih derslerinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni öğretim-müfredat programı okutulacak. MEB'in 26 Nisan 2023 tarihli kararına göre 2018 tarihli tarih öğretim programı uygulanmayacak.

Bu nedenle tarih öğretmenleri 2018 tarihli değil, yeni yayınlanan aşağıdaki lise tarih öğretim programına göre planlama yapmaları gerekiyor.

 9,10 ve 11.Sınıf Tarih Dersi 2023 Tarihli Öğretim Programı

MEB Talim Terbiye Kurulu'nun "Ortaöğretim Tarih Dersi (9, 10 ve 11. Sınıflar) öğretim Programında Değişiklik Yapılması" konulu, 2787 sayılı Mayıs 2023 tebliğler dergisinde yayınlananan 26 Nisan 2023 tarih ve 13 sayılı kararı:

"Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 26/01/2023 tarihli ve E-21658195-101.02-69322904 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzun 19/01/2018 tarihli ve 36 sayılı kararıyla kabul edilen Ortaöğretim Tarih Dersi (9, 10 ve 11. Sınıflar) öğretim Programı'nda 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanmak üzere ekli örneğine göre değişiklik yapılması, 

Söz konusu programda yapılan değişikliklerin Bakanlıkça belirlenecek tarihe kadar ders kitapları ile eğitim araçlarına yansıtılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. "

 9,10 ve 11.Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı için TIKLAYIN

Lise Tarih 9, 10 ve 11.Sınıf Konuları

Tarih Dersi Öğretim Programı’nda yer alan üniteler, kazanım sayıları, kazanımların işlenişi için ayrılabilecek yaklaşık süre ile bunların ders saatlerine oranı:

9.Sınıf Tarih Konuları

2023-2024 yılı Sosyal Bilgiler öğretim programı 2023-2024 yılı Sosyal Bilgiler öğretim programı

10.Sınıf Tarih Konuları

11.Sınıf Tarih Konuları

Tarih Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Tarih Dersi Öğretim Programının işlevsel bir biçimde kullanılabilmesi için öğretmenlerin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda sunulmuştur.

1. Tarih derslerinde anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin meydana gelebilmesi için öğrencilerin bilmeleri gereken temel unsurlardan bir tanesi kavramlardır. Tarih öğretmenleri öğrencilerin ünitelerle ilgili bilgi düzeylerini tespit ettikten sonra, konu içinde temel kavramların öğretimine ilişkin uygulamalara (kavram haritaları, kavram ağları, yapılandırılmış grid, sözlük hazırlatma vb.) yer vermelidir.

2. Tarih Dersi Öğretim Programı’nda önemli şahsiyetlere de vurgu yapılmaktadır. Tarihin şekillenmesinde önemli rol oynamış bu şahısların hayat ve kariyerleri ile tarihe mal olmuş eser ve faaliyetleri programda yer alan konu ve kazanımlarla ilişkilendirilerek öğretilmelidir.

3. Öğretmenler konuların öğretiminde yer temelli öğrenmeye dayalı etkinliklere de yer vermelidirler. Bu çerçevede, öğretmen denetiminde sanal müze ziyaretleri, çevre ve okul imkânları uygun ise tarihi mekân ve müze ziyaretleri yapılmalıdır. Öğretmenler ziyaretlerin; ilişkilendirilen kazanım ve açıklamaları doğrultusunda planlanması, uygulanması ve sonuçlandırılması konusunda gerekli tedbirleri almalıdır.

4. Çeşitli kazanımlarda verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

5. Öğretmenler, tarih dersi ile ilgili bilgi, beceri, değer ve tutumları öğrencilerine kazandırırken sadece ders kitaplarına bağlı kalmamalıdırlar. Öğretmenler, sınıf düzeylerini dikkate alarak mevzuata ve kazanımlara uygun olan öğretim materyalleri (sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar vb.) hazırlamalı ya da EBA vb. ortamlarda var olan bu türden materyalleri derslerinde kullanmalıdır. Dijital kaynakların kullanımı hususunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyulmalıdır. Özellikle, İnternet’ten indirilerek kullanılan materyallerin kullanımında intihal yapılmamalı, etik kurallara ve telif haklarına riayet edilmelidir.

ZEKİHABER.COM