2021 Yılı 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

2021 yılında dokuzuncusu yapılacak olan 2020 Yılı 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile ilgili tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

2021 Yılı 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

2020-2021 yılında dokuzuncusu yapılacak olan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı her yıl yapıldığı için bazı merak edilen ayrıntılara, bazı soruların cevaplarına değineceğiz.

2020-2021 YILI BAŞVURU TARİHİ

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme 2021 Yılı Programı için başvurular başvurular 23 Kasım 2020 tarihinde başladı.Son başvuru tarihi: 22 Ocak 2021 (Saat 17.30)

Bilim Fuarları Dönemi: 20 Eylül 2021 – 31 Aralık 2021

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR?

Programa başvurular; https://bilimiz.tubitak.gov.tr/bilimFuariBasvuru.htm adresinden ve ARBİS bilgileri ile yapılacaktır.
Bilim Fuarları Destekleme Programına aşağıdaki kurumlar başvuru yapabilir:
a) 5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları 
b) Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 
c) Öğretim programlarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe vb. derslerden en az üçüne yer veren Mesleki Eğitim Merkezleri Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü görme, işitme ve zihinsel engelli devlet okulları

Belirtilen kurum/kuruluşlarda kadrolu ve tam zamanlı öğretmenler proje yürütücüsü olabilir. Ancak; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Ücretli Öğretmen olarak görev yapanlar proje yürütücüsü olamaz.

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEK MİKTARI

Destek miktarı, değerlendirme sonucuna göre her bir Bilim Fuarı için 2.000 TL (KDV dâhil) bilim fuarı hazırlık desteği ve sergilenecek her bir alt proje başına 200 TL (KDV dâhil) tutardan oluşur.

2021 Yılı Destek Miktarı: Bilim Fuarı Hazırlık Desteği (2.000 TL) + (Sergilenecek Alt Proje Sayısı x 200 TL)

Örneğin, 25 alt projesi kabul edilen bir proje yürütücüsüne toplam 7.000 TL (KDV dâhil) proje destek miktarı ödenir.

Proje destek tutarı, sözleşmenin taraflarca E-imza ile imzalanmasından sonra, proje yürütücüsünün TÜBİTAK’a bildirdiği hesaba aktarılır. Sonuç raporunun kabulü halinde ise, proje yürütücülerine toplam destek miktarının %5’i kadar PTİ ödenir.

Bilim Fuarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli sarf malzeme alımları (kırtasiye, laboratuvar/deney malzemeleri, etkinlik materyalleri vb.), alt proje kapsamında gerekli olan makine-teçhizat alımları, hizmet alımları, bakımonarım giderleri ve alt projelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer zaruri alımlar destek kapsamında kabul edilir. Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı,kamera, harici disk vb. alımı gibi genel amaçlar için yapılan harcamalar kabul edilmez. Harcama ve mali hususlara ilişkin ayrıntılı açıklamalar //bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde yer alan Bilim Fuarları Kılavuzu’nda belirtilmiştir.

Projede görev alan öğrencilere kendilerinde kalmak üzere, tişört ve şapka dışında başka bir malzeme (madalya, plaket, harici bellek vb.) dağıtılamaz.

Bilim Fuarı kapsamında proje yürütücüsü tarafından yapılan harcamalar, sözleşmede belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir. Proje yürütücüsü her türlü harcamadan sorumludur. Bilim Fuarı tamamlandıktan sonra Sonuç Raporu ile birlikte, fuar harcamalarına ilişkin tüm fatura, makbuz vb. bilgiler bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklenir.4006-TÜBİTAK NEDİR?

5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri bilim fuarlarına destek verilmesini amaçlayan bir programdır.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları ile ilgili sıkça karşılaşılan problem(sorular) ve çözümleri:

1. Neden TÜBİTAK Bilim Fuarları?

Her öğrencinin bilimsel bir proje yapabileceği ve her okulun da bir bilim fuarı gerçekleştirebileceği öngörüsünden yola çıkarak 4006 Bilim Fuarları programı açılmıştır. Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak "her fikir değerlidir." ilkesi ile bilimsel süreç takip edilerek yapılacak olan her türlü proje bu fuar kapsamında  değerlendirilebilecektir. Öğrencilere hipotez geliştirme ve hipotezlerini test etme imkanı sağlamak bu programın ana amaçlarındandır. Aynı zamanda okullarımızda hiçbir masraf yapılmadan, sadece okulun imkanları (sıra, masa, koridor, bahçe, vs.) kullanılarak bir bilim fuarı gerçekleştirilebileceği fikrini hayata geçirmek istiyoruz.

Sonuç olarak, her öğrencinin "bilime iz bırakabilmesini" sağlayacağını düşündüğümüz bu program, öğretmenlerimizin süreci anlaması ve öğrencilere doğru bir şekilde aktarması ile gerçekleşecektir.

2. İlkokullar destek kapsamında mıdır?

Sadece MEB’e bağlı devlet okulları ile BİLSEM’lerin  5-12. sınıfları destek kapsamındadır.

3. Özel okullar başvurabilir mi?

TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme programı özel okulları kapsamamaktadır.

4. Hangi okullar destek kapsamındadır?

Devlet ortaokulları, liseleri ve 5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren BİLSEM’ler destek kapsamındadır.

5. TÜBİTAK Bilim Fuarları’nda kimler proje yürütücüsü olabilir?

TÜBİTAK Bilim Fuarları’na okul/BİLSEM adına okul/BİLSEM müdürü tarafından bu süreci takip etmekle görevlendirilmiş tam zamanlı görevli bir öğretmen proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilir.

6. Nereden ve nasıl başvuru yapabiliriz?

https://bilimiz.tubitak.gov.tr/bilimFuariBasvuru.htm üzerinden her okul için sadece bir kişi proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilir.

7. Süreci kısaca özetleyebilir misiniz?

1.    Sistem üzerinden başvuru yapılması.
2.    Başvuru sırasında TÜBİTAK tarafından görevlendirilen Akademik danışmanlardan (il temsilcileri) projelerin uygunluğu hakkında görüş alınır.
3.    Desteklenmesine karar verilen okullar tarafından sözleşmenin imzalanarak TÜBİTAK’a gönderilmesi.
4.    Desteğin proje yürütücüsü hesabına yatması.
5.    İl temsilcisi  proje değerlendirmesi
6.    Fuarın düzenlenmesi ve izlenmesi.
7.    Yapılan harcamalara ilişkin mali rapor bilgilerinin bu süreç boyunca sisteme girilmesi.
8.    Fuara ait sonuç raporunun web sitesi üzerinden doldurulması.
9.    Projenin sonuçlanması
10.    Program kapsamında her okula ne kadar ve ne kapsamda destek verilmektedir?

8. Bilim fuarını gerçekleştiremez isek, TÜBİTAK'tan aldığımız nakit desteği iade etmemiz gerekir mi?

İade edilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için 4006 programı çağrı metni ve sözleşme metni kurallarını inceleyiniz.

9. İl temsilcisi kimdir?

TÜBİTAK tarafından görevlendirilmiş üniversitede çalışan alanında uzman akademik personeldir.

10. Başvuru aşamasında il temsilcisi görüşü almazsam ne olur?

Başvuru aşamasında il temsilcisi görüşü almak, sergilenmesini planladığınız projelerinizi geliştirmeye ve 4006 Çağrısı kurallarına uygun hazırlanmasına yönelik bir uygulamadır. Dilerse başvuru sahibi il temsilcisi görüşü almayabilir. Başvuru tamamlandıktan sonra desteklenmesine karar verilen okullar ilan edilip destek tutarı okullara aktarılacaktır. Bu aşamadan sonra ve fuar sergisinden önce il temsilcisi sisteme girilen projeleri değerlendirecektir. Başvurunuzdaki projeler il temsilcisi tarafından uygun bulunmaz ise bu projelerin fuarda sergisine izin verilmeyecek olup destek iadesi ya da itiraz süreci başaltılacaktır. Tüm bu nedenlerden ötürü başvuru aşamasında projeleriniz hakkında il temsilcinizden görüş almanız önerilmektedir.

11. Bir projede en fazla kaç  öğrenci/danışman yer alabilir?

Bir projede en fazla 3 danışman öğretmen ile 7 öğrenci görev alabilir. Bir proje için görev verilebilecek kişi sayısı en fazla 10 kişidr.

12. Bir öğrenci birden fazla projede görev alabilir mi?

Evet alabilir.

13. Yürütücü ve  danışman öğretmen egzersiz ücreti alabilir mi?

TÜBİTAK ve MEB arasında gerçekleşen protokol gereği 4006 Bilim Fuarlarında görev yapan öğretmenler egzersiz ücreti talep edebilir. Ancak bu talebin değerlendirilmesi ve uygulanması okul yönetimi, İl/İlçe MEM ve MEB’in nihai kararına bağlıdır.

14. 4006 Bilim Fuarlarına katılan öğrencilere YKS'de ek puan verilir mi?
 
Hayır. Böyle bir uygulamamız bulunmuyor. Ancak 4006 yürütücülerini 4006 Bilim Fuarlarına katılan öğrencilerin performans notunun iyileştirilmesi yönünde teşvik ediyoruz.

15. İl temsilcisi projelerimizi onaylamazsa ne yapmamız gerekir?

İl temsilcisi kararına dilekçe yoluyla itirazda bulunabilirsiniz. İtirazınızın reddi durumunda destek tutarı iadesi söz konusudur. İtirazınızın kabulu durumunda sergi gerçekleşebilir. İl temsilcsi kararına itiraz edilmediği durumda destek iadesi gerçekleştirilmelidir.

16. Okulumuz/öğrencilerimiz ekonomik olarak böyle bir etkinliğe katılmaya müsait değil.

TÜBİTAK Bilim Fuarları her ekonomik/bilişsel seviyedeki öğrencinin proje yapabileceğini göstermeyi hedeflemektedir. Evde ve çevrede bulunan basit malzemelerle hazırlanan projeler beyaz kağıda raporlanarak, kullanılmış kolilerden bile yapılabilecek proje kartonunda, okulda bulunan sıralar üzerinde sergilenecek şekilde tasarlanabilmektedir. Elbette maddi kaynak gerektiren projeler de tasarlanabilir ancak böyle bir gereksinim olmadığını hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin anlaması ve uygulaması beklenmektedir. Aynı şekilde, fuarlar düzenlenirken, kiralık standlar, kaliteli matbaa/reklamcı ürünü afişler, açılış kokteylleri, davetiyeler vs. gerekmeden çok sade bir şekilde planlanması tercihimizdir. Fuarlarda odak noktası öğrencilerin proje posterleri ve sunumları olmalıdır.

17. Okul/BİLSEM müdüründen izinsiz fuar düzenleyebilir miyiz?

Okul/BİLSEM müdürünün bilgisi dışında fuar düzenlemeniz mümkün değildir. Okul/BİLSEM müdürleri proje sürecinde okulun var olan imkanlarını sunarak sürece dahil olmalıdır.

18. İlçemizde bilim şenliği yapılıyor zaten. Projeleri ilçedeki şenlikte sergilemek mümkün mü? Okulda yapmamız şart mı?

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı MEB’e bağlı okullarda ve BİLSEM’lerde düzenlenecek bir bilim fuarını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Okul/BİLSEM dışında yapılacak fuarlar destek kapsamında değildir.

19. Başvuru/Kayıt sırasında sisteme girdiğimiz bilgileri değiştirebilir miyiz?

Son başvuru tarihine kadar başuru onayınızı kaldırarak bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Başvuru son tarihinden sonra gereken güncellemeleri dilekçe ile bt4006@tubitak.gov.tr adresine iletmeniz gerekmektedir.

20. Süreçle ilgili duyuruları nasıl takip edebiliriz?

TÜBİTAK’ın duyuruları ve bildirileri için başvuru sahibinin sisteme giriş yaptığı e-posta adresi ile bilimiz.tubitak.gov.tr ile tubitak.gov.tr/4006 web sitelerini düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. Fuarlarla veya okulunuzla ilgili özel sorular için bt4006@tubitak.gov.tr ‘ye e-posta atmanız gereklidir. Başvurularla ilgili sorular forum.tubitak.gov.tr linki üzerinden de cevaplanmaktadır.

2020-2021 YILI 4006-TÜBİTAK PROGRAMI BİLİM FUARLARI BİLGİLENDİRME SUNUMU için TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 19:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER