MEB "Telafide Ben de Varım” faaliyetleri ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları. Aşağıdan "Öğrenci ve Veli “Telafide Ben de Varım” a Başvurusunu  Ne Zaman Nereye ve Nasıl Yapacak?" ,"“Telafide Ben de Varım” ne zaman başlayacak","Öğretmen Görevlendirmesinde nasıl bir süreç işleyecek? Öğretmenlerin katılımı zorunlu mu?","Öğretmenlere ne kadar ek ders ücreti ödenecek?" vb bir çok sorunun cevaplarını aşağıdan bulabilirsiniz.Ayrıca proje kapsamında bazı bakanlıkların yapacağı faaliyet listelerine de aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Soru 1:“Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenecek/planlanacak eğitim faaliyetleri nelerdir?
Cevap: “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenecek eğitim faaliyetleri; fiziksel, sosyal– duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.

Soru 2: “Telafide Ben de Varım” kimleri kapsamaktadır?
Cevap: Her kademedeki öğrenciler, Öğretmenler ve velileri kapsamaktadır.

Soru 3: Faaliyetlere katılmak zorunlu mudur?
Cevap: Faaliyetlere katılmak öğretmen, öğrenci ve veliler için gönüllülük esasına dayalıdır.

Soru 4: “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetlerini nasıl inceleyebilir/ulaşabilirim?
Cevap: Bakanlık dâhil onay işlemleri bittikten (17 Haziran 2021 okul onay tarihi) sonra, öğretmen, veli ve öğrenciler https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/ web adresindeki haritadan bulunduğu ili seçip açılan Faaliyetleri (içerik ve materyallerine ) görebilecek.

Soru 5: “Telafide Ben de Varım” ne zaman başlayacak/ yapılacaktır?
Cevap: “Telafide Ben de Varım” 5 Temmuz – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Soru 6: Öğrenci ve Veli faaliyete katılım Başvurusunu ne zaman nereye kiminle yapacak?
Cevap: Öğretmen görevlendirmeleri ((27-28 Haziran 2021) tamamlandıktan sonra öğrenciler/Veliler Faaliyete katılmak istedikleri okula bireysel olarak gelerek öğrenciler veli izin belgeleri ile talep ettikleri telafi eğitimine başvuru yapabilecekler. Özel eğitim öğrencileri dışında (en az 2) en az 12 öğrenci kayıt yaptıktan sonra o kurs açılacak. Öğrenci / Veli başvuruları alındıktan sonra başvuru yapılan okul idare tarafından 02 Temmuz 2021e kadar başvuru evrak /izin belgesi sisteme yüklenecek.

Soru 7: Eğitim Faaliyetin/ Etkinliğin düzenlenebilmesi için en az kaç katılımcı olması gerekmektedir?
Cevap: Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 (on iki) kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekir. Ancak özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmaz.

Soru 8: Faaliyete 12’den az öğrenci başvurduysa nasıl bir işlem yapılabilir?
Cevap: İki okulda aynı faaliyet açılmış fakat A okuluna 7 öğrenci başvuru yapmış. B okuluna ise 8 öğrenci başvuru yapmış olsun. Bu okulların ikiside ayrı ayrı bu faaliyeti açamayacaklardır. Fakat isterlerse iki okula başvuran öğrenciler bir okulda birleştirilip tek bir faaliyet açılabilecektir.

Soru 9: Eğitime Katılımcı sayısı kaça düşerse eğitim kapanır? Faaliyetlere Devam Mecburiyeti var mıdır? Faaliyette Devamsızlık oranı nedir?
Cevap: Telafi eğitimlerinde Kurs öğrenci sayısı 8 in altına düşerse kurs kapanacak. Faaliyete kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Faaliyetin toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı zaman Faaliyetten kaydı silinir.

Soru 10: Faaliyete katılacak öğrencilerden mutlaka veli izin belgesi alınacak mıdır?
Cevap: Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrencilerin velileri Ek-1 veli izin belgeleri ile eğitim Faaliyetinin açıldığı okula başvurularını yapabileceklerdir.

Veli İzin Belgesini indirmek için TIKLAYINIZ.

Soru 11: Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğretmenler nereden nasıl başvuru yapacak?
Cevap: Faaliyetleri inceleyen öğretmenler, MEBBİS Kişisel Şifresi ile sisteme girip bulunduğu ilde açılması planlanan etkinlikte görev almak için başvuruda bulunabilecek (27-28 Haziran 2021) arası Kadrolu öğretmen bulunmazsa ücretli öğretmen, oda olmazsa Halk Eğitim Merkezi kanalıyla kurs açılacak. Öğretmen görevlendirmelerinde TTKB'nin 9 Sayılı Kararında yer alan okutabilecek ders branş eşleştirmelerine uygun görevlendirme yapılacak. Telafi eğitiminde görevli öğretmenlere haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilecek. Öğretmen başvurusunu okul/ilçe/il gerekirse komisyon marifetiyle onaylayıp, görevlendirecek.

Soru 12: Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen veliler nereden nasıl başvuru yapacak?
Cevap: Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen veliler, faaliyetin planlandığı il/ilçe millî eğitim Müdürlükleri ve okul müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir. Başvuralar Telafi eğitimlerinde Öğretmen ve Veli etkinlikleri elle/manuel doldurulacak

Soru 13: Başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildikleri nereden nasıl Öğrenecek bilgi sahibi olacak?
Cevap: Başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Soru 14: Öğrenci, Öğretmen ve velilere faaliyetler nasıl yapılacaktır?
Cevap:
•Öğrencilere yönelik hazırlanan eğitimler yaz okulu mahiyetinde olacaktır. (Okul Müdürlükleri tarafından tüm iş işlemler)
•Öğretmenlere yönelik faaliyetler hizmet içi eğitim kapsamında uzaktan veya yüz yüze yapılabilir. (Okul/İl/İlçe Müdürlükleri tarafından tüm iş işlemler)
•Velilere yönelik faaliyetler Halk Eğitim Merkezleriyle işbirliği içerisinde hazırlanabilir. (Okul/İl/İlçe Müdürlükleri tarafından tüm iş işlemler)

Soru 15: İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenecek eğitim faaliyetleri planlarını nereye ve hangi tarih aralığında giriş yapacaklar?
Cevap:  İl/ilçe  millî  eğitim  müdürlükleri,  okul  müdürlükleri  “Telafide  Ben  de  Varım” Programı kapsamında düzenlenecek eğitim faaliyetlerine ait verileri https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/yonetim adresinde ilgili modüle 17 Haziran 2021 tarihe kadar Okul girişleri girerek faaliyet planlarını oluşturacak ve onaylayacak. Sonra 26 Hizan 2021 Tarihe kadar ilçe/İl/Bakanlık onay vererek faaliyet planlarını Öğrenci/Veli/Öğretmen görerek tercih yapabilecek.

Soru 16: Faaliyetlerde onay işlemi olacak mıdır?
Cevap: Okul müdürlükleri tarafından 17 Haziran 2021 tarihe kadar giriş yapılan faaliyetlerde ilçe ve il MEM onayı olacaktır. İlçe MEM tarafından giriş yapılan faaliyetlerde il onayı olacaktır. İl MEM tarafından giriş yapılan faaliyetler direk onaylanacaktır. Merkez ilçesi olan İl MEM’lerde ilçe onayları otomatik verilecektir.

Soru 18: Öğretmen Görevlendirmesinde nasıl bir süreç işleyecek?
Cevap: Faaliyetleri inceleyen öğretmenler, MEBBİS Kişisel Şifresi ile sisteme girip bulunduğu ilde açılması planlanan etkinlikte görev almak için başvuruda bulunabilecek (27-28 Haziran 2021) arası Kadrolu öğretmen bulunmazsa ücretli öğretmen, oda olmazsa Halk Eğitim Merkezi kanalıyla kurs açılacak. Öğretmen görevlendirmelerinde TTKB'nin 9 Sayılı Kararında yer alan okutabilecek ders branş eşleştirmelerine uygun görevlendirme yapılacak. Telafi eğitiminde görevli öğretmenlere haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilecek. Öğretmen başvurusunu okul/ilçe/il gerekirse komisyon marifetiyle onaylayıp, görevlendirecek.
 
Soru 19: Faaliyetlere birden fazla öğretmen başvuru yapması halinde nasıl bir işlem yapılacaktır? Yetkinlik aranır mı?
Cevap: Faaliyetlere öğretmenler görevlendirilirken mutlaka yetkinlik olmalıdır. Yetkinlik o alanla ilgili hizmetiçi veya geçerli sertifika gibi. Örneğin bir çalgı faaliyetinde müzik öğretmeni robotik kodlama faaliyetinde bilişim öğretmeni olması uygun olur. Etkinliklerde ise tüm öğretmenler görev alabilir. Mesela doğa yürüyüşü gibi. İzcilik kampında

Soru 20: Kurum içi ve dışında uygulanacak programlarda gerekli tüm yasal izinleri ve tedbirleri almakla ve düzenlemeleri yapmakla kim yükümlüdür?
Cevap: Okul müdürlükleri kurum içi ve dışında uygulanacak programlarda gerekli tüm yasal izinleri ve tedbirleri almakla ve düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Soru 21: https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/ adresindeki Modüle okul planlama nasıl giriş yapılacak?
Cevap: Modüle okul müdürleri, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmenler 17 Haziran 2021 tarihine kadar MEBBİS şifresi ile giriş yapabilir.

Soru 22: Öğrenciler, veliler faaliyetlere istedikleri ilde katılabilecek midir?
Cevap: Öğrenci ve veliler istedikleri yerde eğitim faaliyetine katılabilecekler.

Soru 23: “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Covid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak mı gerçekleştirilecek?
Cevap: “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Covid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilir. Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılır ve bu duruma ilişkin gereken önlemler alınır.

Soru 24: Faaliyetlerde görev alan Öğretmenlere Ücret ödemeleri nasıl yapılacaktır?
Cevap: Ücret ödemeleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya göre yapılacaktır. Yazıyı indirmek için TIKLAYINIZ

Soru 25: Faaliyetlerde ücretli öğretmenler görev alabilecek midir?
Cevap: Kadrolu öğretmen bulunmazsa İhtiyaç halinde ücretli öğretmenler de görev alabilecektir.

Soru 26: Özel okullardaki öğrenciler bu faaliyetlere nasıl katılacaktır?
Cevap : Özel okul öğrencileri de devlet okullarında açılan bir faaliyete katılabilecektir.

Soru 27: Etkinlik ve eğitim arasındaki fark nedir?
Cevap: Etkinlik 1 gün/hafta yada en fazla 2 gün/hafta sürer. Eğitim daha uzun süren faaliyettir. (15, 20, 45 veya 70 Saat gibi) Planlamalarda Eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesi uygun olur.

Soru 28: Faaliyetlerin işleyiş sırası kronolojik olarak nasıl olacaktır?
Cevap:
1)    Faaliyeti planlama (Okul+İlçe + İl) (15-16 Haziran 2021)
2)    Faaliyetin sisteme girilmesi (Okul+İlçe + İl) (16-17 Haziran 2021)
3)    Onay süreçleri (okul 17 Haziran 2021 ve İl/İlçe sonrası)
4)    Öğretmenlerin görev tercih etmesi (Mebbis) (27-28 Haziran 2021)
5)    Faaliyet sahibi okul/kurumların faaliyete öğretmen ataması yapması (28 Haziran 2021 sonrası)
6)    Öğrencilerin faaliyete okula gelerek başvurusu, gerekli izin belgelerini doldurmaları (21 Haziran – 2 Temmuz 2021 arası, Talebe göre bu süre değişebilir)
7)    Faaliyet için gerekli resmi olurların ve görevlendirmelerin yapılması (Valilik Kaymakamlık vb.) (5 Temmuz 2021 tarihine kadar ancak yeni talep durum oluşmasına göre bu süre dikkate alınmaz)
8)    Faaliyetin icrası (5 Temmuz 2021 ve sonrası 31 Ağustos 2021 tarihine kadar)
9)    Faaliyet tamamlandı bilgisinin modüle işlenmesi (Faaliyet bitim tarihinden sonra)

Soru 29: Faaliyetler hangi aşamalarda iptal edilebilir?
Cevap: Faaliyeti modüle giren kurum faaliyetin her aşamasında faaliyeti iptal edebilir. İptal edilen faaliyet yayından kalkar. Ayrıca katılımcı sayısı 8 in altına düşünce (Özel Eğitimde bu sayı aranmaz)

Soru 30: Aynı kurumda aynı etkinlik veya eğitim birden fazla açılabilir mi?
Cevap: Öğrenciler farklı olmak kaydıyla yapılabilir.

Soru 31: Faaliyet süreleri ne kadardır?
Cevap: Faaliyet süreleri faaliyet tanımlarken faaliyeti seçince gelmektedir.

Soru 32: Bir öğretmen aynı hafta için de birden fazla faaliyet yapabilir mi?
Cevap: Evet yapabilir ancak haftalık ders saatine dikkat etmelidir. Örnek olarak 12 + 10 saatlik iki faaliyet olabilir. Farklı Okullarda da görev alabilir

Soru 33: Faaliyetlerde kimler görev alabilecektir?
Cevap: Yönetici ve öğretmenler görev alabilecektir.

Soru 34: Bu faaliyetlerde öğretmen ve idareciler kaç saat ek ders ödenebilecektir?
Cevap: Faaliyetlerde görevlendirilen idaresi ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğer öğretmenlere haftada 30 saate kadar ek ders ödenebilecektir.

Soru 35: Taşımalı Eğitim verilecek mi?
Cevap: Telafi eğitimlerinde Taşıma kapsamı olmayacak

NOT: 21 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında öğrencilerin kendi okullarında kendi Öğretmenleri ile TTKB tarafından hazırlandığı söylenen kritik kazanımlardan eksik kazanımlara yönelik ders programları devam edecek.

BAKANLIKLARIN "TELAFİDE BEN DE VARIM" PROJESİ İLE İLGİLİ YAPACAKLARI FAALİYETLER

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen eğitim faaliyetlerine/etkinliklere destek sağlanacaktır.

Fiziksel Gelişim  

Doğa Sporları Eşliğinde Eko Sistem, Çevre Temizliği/Sıfır Atık Etkinliği
Temel Spor Etkinlikleri (İl Spor Merkezi/Engelliler İl Spor Merkezi/ Açık Spor Tesisleri)
Oyun ve Hareket Etkinliği (Okul Öncesi/İlkokul/Ortaokul)
Geleneksel Türk Spor Dalları Tanıtım Etkinliği
Spor Etkinlikleri
Yüzme
Tenis
Masa Tenisi
Okçuluk
Badminton
Eskrim
Dart
Ulusal Yaz Kampları (https://gencizbiz.gsb.gov.tr )

Sosyal-Duygusal Gelişim

Psikososyal Destek Çalışması (Gençlik Merkezleri)
Bireysel Danışmanlık
Odak Grup Çalışması
Özel Eğitim Öğrenci Kampları
Eğitsel oyun aktiviteleri
Milli Sporcu söyleşileri
Bilgi Yarışması
Öykü/Şiir Yazma Yarışması
Münazara Yarışması
Müzik Yarışması
Tiyatro Yarışması
Resim/Fotoğraf Yarışması
 
Akademik Gelişim

Etüt Çalışması (Bireysel/Grup)
Soru Çözümü
Konu Anlatımı
Sınavlara Hazırlık
Yabancı Dil Eğitimleri
Yazılım-Kodlama-Robotik Eğitimleri
Deneyap Teknoloji Atölyesi Etkinlikleri

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen eğitim faaliyetlerine/etkinliklere destek sağlanacaktır.

Sosyal-Duygusal Gelişim

Etkin Kütüphane (Halk Kütüphaneleri)
Okur-Yazar Buluşmaları
Söyleşiler
Çocuk ve Ebeveyn Eğitimleri
Sanat, Bilim, Doğa, Spor Atölyesi Etkinlikleri (Dikiş, Rölyef, Seramik, Ahşap Tasarım, Kukla Yapım, Takı Tasarım, Keçe, Ebru, Kil, Taş Boyama, Şapka ve Çalgı Yapımcılığı)
Türk El ve Süsleme Sanatları
Koro Çalışmaları
Gezici Kütüphaneler
Film Saatleri
Sanatsal Etkinlikler
Sosyal Etkinlikler
Kültürel Etkinlikler
Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi (Mobil Müze Tırı)
Gezen Sinema (Mobil Sinema Tırı)
Gezici Kütüphane
Geleneksel Sanatlarımız Etkinliği
Geleneksel Oyun Turnuvaları (Topaç Çevirme, Mangala vb.)
Yürüyen Sahne Kamyon Tiyatrosu Çocuk Oyunları (İç Anadolu Bölgesinde Sergilenecek) 
Haziran 2021
Turta Girmemiş Orman
Kuzu Maydanozun Maceraları
Temmuz-Ağustos 2021
Yunus Diye
Yunus’la Yürürken
Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali (Ankara Macunköy Tesislerinde kurulan Açık Hava Sahnesi)

Müzik Dinletileri
Sanal Müze (www.sanalmuze.gov.tr)
Akademik Gelişim

Etkin Kütüphane (Halk Kütüphaneleri)
Tiyatro, Resim, Folklor, Yabancı Dil, Diksiyon, Bilgisayar Programları, İnternet, Çocuk Bakımı, Aile Planlaması, Sağlık, Kişisel Gelişim, Kodlama,  Robotik, İşaret Dili, Resim, Enstrüman, Fotoğrafçılık, Sosyal Medya, Karikatür, Bilgi Okuryazarlığı, Mülakat Teknikleri, Hayvan Yetiştiriciliği, Arıcılık, Organik Tarım Çevrim İçi Eğitimleri

Enstrüman Tanıtımı Eğitimleri
Müzik Hakkında Bilgilendirici Sunumlar

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen eğitim faaliyetlerine/etkinliklere destek sağlanacaktır.

Fiziksel Gelişim 

Sportif Etkinlik Kampları
Her Çocuğun Bir Çiçeği ve Bir Ağacı Olsun Etkinliği
Çevreye Saygı-Sıfır Atık Etkinliği (Orman Alanları, Sahil ve Parklar)
Oryantiring Etkinliği
Su Savaşı Etkinliği
Tırmanma/Parkur Tamamlama Etkinliği
Çadır Kampı
Spor Turnuvaları
 
Sosyal-Duygusal Gelişim

Kitap Buluşmaları/ Kitap Günleri
Öğrenci Seviyesine Uygun 6 Kitabın Okunması
Her 15 Günde Kitap Buluşma Gününün Düzenlenmesi
Drama ve Canlandırma Yöntemi İle Kitap Anlatım Etkileri
Münazara Yarışması
Bilgi Yarışması
Sosyalleşme Atölyeleri
Kodlama
Resim
Müzik
Fotoğrafçılık
Oyun Arkadaşı Etkinliği
Rol Model Buluşmalar (Lise/Üniversite Öğrencileri ve Mezunları Buluşmaları)
Müze, Kütüphane ve Tarihi Yerlerin Ziyareti
Açık Hava Sineması Etkinliği
 Akademik Gelişim

Bilim Kampı (Çocuk Üniversiteleri İle İş Birliğinde)

T.C. İçişleri Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim faaliyetleri/etkinliklere aşağıda belirtilen destekler sağlanacaktır.

Faaliyetlerin koordinasyonu
İhtiyaçların yerelde giderilmesi
Faaliyetlerin bir kısmının finansmanı
Tesislerin söz konusu faaliyetlere belirli sürelerle tahsis edilmesi
Faaliyetlere nitelikli/uzman personel görevlendirilmesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde Sağlık Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen eğitim faaliyetlerine/etkinliklere destek sağlanacaktır.

Sağlık Taramaları
Sosyal-Duygusal Gelişim

Okul Sağlığı Çalışmaları
Covıd-19 Salgını Süreci Bilgilendirme Çalışmaları (Öğrenci/Öğretmen/Veli)
Psikolog Desteği (Rehber Öğretmenler ile birlikte çalışma)
Psikososyal Destek Taramaları (psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcileri tarafından yapılacak)

ZEKİHABER.COM