Memurlar maaşlarında seyyanen yapılan 8.077 TL zam için 1-14 Temmuz arasında fark ücretinin ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Seyyanen zam açıklamasından sonra şu soru çok sorular başlandı: " Seyyanen zam farkı olur mu?", "Seyyanen zam farkı kaç kira?", "Seyyanen zam farkları ödecek mi? " 

Seyyanen zam ifadesi, ekonomik bir terim olup çalışanlara aynı miktarda uygulanan bir zam demektir. Buna göre, maaşlara yapılan bu zam her çalışana yüzdelik olarak değil, tüm aynı miktarda zam yapılır. Yani seyyanen zam , farklı tüm maaş alan memurlar, emekliler için eşit miktarda zam yapmak demektir.

Bildiğiniz gibi maaşlara yapılan zam oranında 1-14 Ocak ve 1-14 Temmuz arası için maaş farkı ödemesi yapılır.Çünkü maaşlardaki oransal artış ayın birinden itibaren uygulanır.

Seyyanen zam farkı ödenmeyecek

Ancak seyyanen zamın ise, yasa teklifinde 13.maddede, 15 Temmuz 2023'den itibaren verileceği belirtilmiş. Bu nedenle memurlar 1-14 Temmuz 2023 için seyyanen yapılan maaş zammı için maaş farkı alamayacak!

Yani 1-15 Temmuz arasında memurların alacağı zam var ki, (Maaşx %17.55)/2 + 4038 değil!
Temmuz 2023 de ödenecek maaş farkı sadece (Maaşx %17.55)/2.

Örneğin maaşı 14.000 olan bir memur, Temmuz'da alacağı maaş farkı (14.000x%17.55)/2=1.228 TL.

Buna göre her memur, 15 Temmuz'den sonra alacağı maş farkını bu şekilde hesaplayabilir.

Öğrencilere indirimli telefonda üst limit 10 bin TL Öğrencilere indirimli telefonda üst limit 10 bin TL

Seyyanen ödemeye tepkiler var!

İsmail KONCUK: "14. Madde ile, seyyanen zammın 15 Temmuz’dan geçerli olması yeni bir aldatmacadır. Memur ve emekli zamları bugüne kadar yapılan uygulama gereği 1 Temmuz itibarıyla düzenlenir. 14 günlük fark vermemek için yapılan bu üçkağıt AKP’ye yakışmıştır. Hiç de şaşırmadık!"

Necati CEMALOĞLU:"Memurlara Kötü Haber
Seyyanen yapılan zam 15 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Bu yüzden verilen zamın yarısı, 15 günlük fark olarak ödenecek ancak seyyanen verilen zamın farkı olmayacak. Başka bir anlatılma, 15 günlük maaş farkına bel bağlamayın."

2023 Temmuz-Aralık ikinci altı aylık memur maaş zammı tasarı teklifinde seyyanen zammın ödenmesiyle ilgili maddeleri

MADDE 14- (1) Bu Kanunun;
a) 7 nci maddesi 1/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
b) 8 inci maddesinin (a) bendi, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren  iktisap edilen yatırım fonu katılma payları için uygulanmak üzere yayımı  tarihinde,
c) 9 uncu maddesi 1/1/2024 tarihinde,
ç) 10 uncu maddesi, 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken  beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen  vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine  tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi  ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına  uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
d) 13 üncü maddesi 15/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.