Lisenin en önemli derslerinden biri de hiç kuşku yok ki Türk Dili ve Edebiyatı. Hem taktir teşekkür almada önemli yere sahip hem de üniversite sınavında çok önemli yere sahip. Tüm derslerden başarılı olmanın yolu iyi bir okuma ve anlamaya bağlı.Bu da bu TDE'den başarılı olmaktan geçiyor. Bu nedenle her öğrenci Türk Dili ve Edebiyatı dersine nasıl çalışılır? Nasıl çalışmalıyım? Türk Dili ve Edebiyatı dersi yazılısına, sınavına nasıl çalışılır? sorularına cevap aramalı ve bu cevapların gereğini yerine getirmeli.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi; dilini ve dille oluşturulan eserleri anlatan, kültürü de önceleyen, sanatsal yönü ağır basan bir derstir. Son dönem yapılan sınavları göz önünde bulundurduğumuzda bilmekten ziyade bildiğini uygulayan, beceriyi ön planda tutan sınavlar yapılmaktadır. Bu durum; dersimizin ezberlenerek değil içselleştirilerek öğrenilmesini gerekli kılmaktadır.

Sizler için Türk Dili ve Edebiyatı dersinden başarılı olmak için nasıl çalışmalı önemli noktaları bir araya getirdik.

Türk Dili ve Edbiyatı Dersine Nasıl Çalışılır?

Hayallerle hayatın kesişim perspektifinden bakıldığında edebiyat dersini teoriden ibaret saymak büyük bir yanılgıdır. Edebiyat, insandır. İnsana dair ne varsa edebiyatın içindedir. Bu sebeple edebiyat birçok disiplinle iç içedir. Hayatı, insanı tanımak için âdeta bir kılavuzdur. Kahramanlar, mekânlar, olaylar; şiirler, hikâyeler, masallar derken bir de bakmışsınız ki birçok yaşantıyı deneyimlemişsinizdir. Bu, sizler için hayata açılan pencere sayısının artışıdır.

Edebiyat ile aranıza sınır çizmekten ziyade edebiyatın akışına kendinizi bırakmalısınız. Seslerle, kelimelerle ve cümlelerle tanımaya başladığınız dilinizin edebiyatla var olduğunu, bunun yanında beğenilerin devreye girdiğini görürsünüz.

Sizlerin dil becerisini geliştirmek, sizlere ana dil bilinci kazandırmak açısından derslerinizde öğretmenlerinizin konu ve kazanımlar ekseninde programın / dersin amaçları, konunun ya da içeriğin özellikleri, öğrenci özellikleri, materyaller, maliyet, zaman, öğrenci sayısına göre birçok yöntem ve tekniği bir arada kullanması gerekebilir.

Okuma, anlama, dinleme ve yazma üzerine temellendirilen dersimizin; çoklu zekâ kuramının sosyokültürel yönü düşünüldüğünde birçok zekâ alanını geliştirdiğini söylemek mümkündür.

Edebiyat dersine nasıl çalışmalıyım sorusuna alanında uzman, tecrübeli öğretmenlerimizce verilen tavsiyeleri sizin için derlerdik:

• Önceliklerinizi belirleyiniz. Her öğrenci liseye gelene kadar az çok kendini tanır. Bu, size ne yapacağınız konusunda bir fikir verir.
• Bu doğrultuda planlama yapınız. Plan, her zaman düzenli bir hayatın anahtarıdır. Tesadüflere yer vermez, kısa yoldan amacınıza ulaşmanızı sağlar.
• Eğitim programımızın en çok üzerinde durduğu ve en çok önemsediğimiz noktalardan biri de: Okumak, çokça okumak... Hem duygu hem de düşünce dünyanızın gelişiminin yanında söz varlığınızın arttığını tecrübe edeceksiniz. Okuduğunu anlayabilme, doğru yorumlayabilme yanında kendinizi ifade etme becerileriniz gelişecektir. Okurken bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını kimi zaman cümle kimi zaman metin bağlamından çıkarırken bazen de sözlükten bulmanız gerekecektir.
.• Edebiyat sözel bir ders olduğu için konuyla ilgili kendinizce notlar almayı ihmal etmeyin. Her söyleneni olduğu gibi yazmak yerine, etkin dinleme yöntemiyle önemli gördüğünüz yerlerin notlarını almanız tavsiye ederiz.
• İletişim, etkin dinleme ile mümkündür; bu yüzden öğretmenlerinizi iyi dinlemeniz ve derse aktif olarak katılmanız önemlidir.
• Derslerden önce kısa bir araştırma yapmak ve ön bilgi edinmek sizlerin dersleri daha kolay anlamanızı sağlayacaktır.
• Tekrar, edebiyatın vazgeçilmezlerinden biridir. Derste işlenen konuları kısaca tekrar etmeli ve konuyla ilgili etkinlikler yapmalısınız (bulmaca, eşleştirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli test, alternatif ölçme tekniklerinin kullanıldığı vb. etkinlikler).
• Sözel dersler deyince aklınıza ezber gelmemeli. Konuları çalışırken konular ve onların disiplinler arası olan ilişkilerine, benzerlik ve farklılıklarına dikkat ederseniz bilgilerin akılda daha kolay kaldığını gözlemleyeceksiniz.
• Bir yazar veya dönemi öğrenmenin en iyi yollarından biri de o yazar veya döneme ait eser okumaktan geçer. Böylelikle birçok unsuru yerli yerinde öğrenmiş olursunuz.
• Mutlaka sevdiğiniz ya da seveceğiniz yazar / şair, eser veya edebî hareket olacaktır. Sizler iç dünyanızın yansımasını o eserlerde bulacaksınız. Bunlar, edebiyatın size uzak olmadığını gösterecektir. Her metni, birer örnek olay gibi düşünüp gerçek hayatla kurmacanın kesiştiği noktaları saptayıp bunlardan ders çıkarmanız, problem çözme becerinizi geliştirmenin yanında farklı bakış açıları edinmenizi sağlayacaktır.
• Dil bilgisi konuları mutlaka ön öğrenmeleri gerekli kılar. Bir konuyu öğrenemeden diğerini öğrenemezsiniz. Bu bakımdan Türkçenin matematiksel bir yapıda olduğunu söylememiz mümkündür. Bunun için önce geçmişe dönük konular ekrar edilmeli, konuya ilişkin sorular çözülmeli. Gelecek konuya hazır olunmalıdır.
• Soru çözümünden sonra öz değerlendirme yapınız. Doğru ve yanlış cevapladığınız sorularınızı karşılaştırarak eksiklerinizi tamamlama yoluna gidiniz.
• Derslerinizi tekrar ederken ve soru çözerken Bakanlığımızın OGM Materyal sitesinden faydalanabilir; mobil uygulamalar, etkileşimli ders içerikleri, kavram haritaları, soru bankaları, video ders anlatımları, çalışma defterleri, mini denemeler, kazanım kavrama etkinlikleri, yazılıya hazırlanıyorum gibi içerikleri takip edebilirsiniz. Ayrıca OGM Materyal YouTube kanalından da yararlanabilirsiniz.

Sınıf Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Üniteleri - Konuları

9.Sınıf Üniteleri

10.Sınıf Üniteleri

11.Sınıf Üniteleri

12.Sınıf Üniteleri

Kaynak: MEB