2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren MEB ortaokul ve liselerde yapılan yazılı sınavlarla ilgili yönetmeliğe göre Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngilizce dil derslerinin notları sadece yazılı sınav ile belirlenmeyecek. Bu dersler için yapılacak dinleme, konuşma ve yazılı sınav notları nasıl hesaplanacak? Ortalama nasıl belirlenecek?

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngilizce dil derslerinin sınavları hem yazılı, hem de uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır.

MEB ölçme ve değerlendirme yönetmeliğinin ı maddesi:"Türkçe/Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır." 

Bu sınavlarla ilgili ayrıntıları, MEB yazılı ve uygulamalı sınavlar kılavuzundan sizler için burada derledik.

Türkçe, Yabancı Dil ile Türk Dili ve Edebiyatı Notları Nasıl Hesaplanır?

Bu derslerin uygulamalı sınavların süresi ve hangi kazanımlara göre yapılacağı ders öğretmenlerince belirlenir. Ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavları yapılır ve bu sınavlar ayrı ayrı puanlanır. Öğrencinin uygulamalı sınavlardan aldığı puanlar ile yazılı sınavdan aldığı puan birlikte değerlendirilerek sınav puanı oluşturulur.

Türkçe, Yabancı Dil ile Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde yazılı, konuşma ve dinleme sınavlarından alınan notlara göre bir öğrencinin sınav puanın nasıl hesaplanır birer örnekle izah ettik. Buna göre her öğrenci kendi notunu kolayca hesaplayabilir.

Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları; yazılı sınavın %50’si, dinleme sınavının %25’i ve konuşma sınavının %25’i alınarak hesaplanır.

Örnek: Yazılı sınavında 70, dinleme sınavı 80 ve konuşma sınavı 100 olan bir öğrencinin Türkçe yada İngilizce sınav not: 35+20+25=80 dir.

Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları; yazılı sınavın %70’i, dinleme sınavının %15’i ve konuşma sınavının %15’i alınarak hesaplanır.

Örnek: Türk Dili ve Edebiyatı dersinde yazılı sınavından 90, dinleme sınavından 80 ve konuşma sınavından 75 alan bir öğrencinin sınav puanı: 63+12+11,25=86,25 olur.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programlarında yer alan meslek derslerinin yazılı ve uygulamalı sınavlarının ağırlıklandırılması eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından belirlenir. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır. Bu durumlarda ortak yazılı sınavın ağırlığı %40’ın altında olamaz.

Dinleme ve Konuşma Sınavları Ne Zaman Yapılır?

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinin dinleme ve konuşma sınavları ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilir. Özellikle konuşma sınavları için belirli bir tarih aralığı olmaksızın sınav sürece yayılarak yapılabilir.

Öğretmenlerce, kazanımların doğru ölçülmesine olanak verecek şekilde uygulamalı sınavlar farklı yöntemlerle yapılabilir. Kullanılacak yöntem belirlenirken öğrencilerin durumuna ve öğrenci sayısına dikkat edilir.

Dinleme sınavında amaç öğrencinin doğal ortamlardaki konuşmalara ya da planlı bir dinleme metnine yönelik sorulan sorulara cevap vermesinin sağlanmasıdır.

Dil Derslerinde Dinleme Sınavı Nasıl Yapılır?

Sınıfın düzeyi ve durumuna göre dinleme metinleri birden fazla dinletilebilir. Dinleme sınavına yönelik hazırlanmış soru kâğıdı dinleme öncesi öğrenciye verilebileceği gibi dinleme yaptırıldıktan sonra da verilebilir. İhtiyaç durumunda tekrar dinleme yaptırılır. Sorular toplu olarak sorulabildiği gibi her soru öncesi dinleme yaptırılıp tek tek de sorulabilir. Burada yapılacak tüm yöntemler kazanımın özelliği, sınıfın durumu ve öğretmenin tercihine göre şekil alır.

Dil Derslerinde Konuşma Sınavı Nasıl Yapılır?

Konuşma sınavının bir ders saatinde tamamlanma zorunluluğu yoktur. Sınav saati uygulaması mantığının değiştirilmesi özellikle konuşma sınavlarının yapılmasını kolaylaştıracaktır. Öğretmenler farklı sınav uygulamaları yapabilir. Burada esas olan öğrencide ölçmek istediğimiz bilgi veya beceriyi doğru olarak ölçebilmektir. Konuşma sınavları öğrencilere önceden haber verilerek (hazırlıklı) ya da haber verilmeksizin (hazırlıksız) dersin herhangi bir bölümünde belirli birkaç öğrenciye yapılabileceği gibi dersin tamamı sınavın uygulanması için de ayrılabilir.

Konuşma sınavı, kazanımın özeliğine göre sınıf içi etkinliklerde veya sınıf dışı öğretim faaliyetlerinde yapılabilir. Uygulamalı sınavların objektif olarak puanlanabilmesi ve öğrenciye geri bildirim verilmesi için dereceli puanlama anahtarı, dereceleme ölçeği veya kontrol listesi kullanılmalıdır.

Konuşma sınavı, öğrencilerin bir konu hakkında karşılıklı konuşması, bir diyaloğu devam ettirmesi, herhangi bir etkinliğe hazırlanma kapsamında yapılan prova çalışmaları, poster, afiş hazırlama ve sunum sırasında yapılacak çalışmalar gibi sınıf içi ve sınıf dışı birçok etkinlikte yapılabilir. Burada dikkat edilecek husus öğrencinin ölçme yapılacağının farkında olması ve notlandırma yapılırken bir ölçek kullanılmasıdır.

Dinleme ve konuşma sınavlarında amaç öğrencilere çok soru sormak değil kazanımda ifade edilen bilgi/beceriye öğrencinin sahip olup olmama durumunun ölçülmesidir.

Türkçenin doğru ve güzel kullanımı

İlkokullarda; Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik öğretim etkinlikleri yapılır. Özellikle öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınır ve bu gelişimlerin takibi özel olarak yapılır. Yapılan öğretim etkinliklerine ait öğretmen görüşleri öğrenci gelişim dosyasında tutulur.

Öğrencilerin dört dil becerisinin gelişimini sağlamak amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine yönelik çalışmalar yürütülür. Böylece öğrencinin gelişimi desteklenir ve takip edilir.

BEP'li Öğrenciler için Dinleme ve Konuşma Sınavı

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilere sınav uygulaması yapılırken öğrencilerin BEP’leri ve eğitim ihtiyaçları çerçevesinde farklı soru tipleri kullanılabilir. Bu öğrencilerin dinleme ve konuşma sınavları BEP’leri esas alınarak yapılır.

Seçmeli derslerde ortak yazılı sınav yapılacak mı? Seçmeli derslerde ortak yazılı sınav yapılacak mı?

MEB Ölçme ve Değerlendirme yönetmeliği (PDF İndir) için TIKLAYIN

MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi - 2023 için TIKLAYIN

ZEKİHABER.COM