Milli Eğitim Bakanlığı 14-16 Şubat 2023 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak  "Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı" ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde 2021 yılının eylül ayında kurulan Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TDE-ARGEM) Türkçenin ana dili olarak öğretimi, yabancı dil olarak öğretimi, iki dillilere öğretimi ve Türk dillilere öğretimine yönelik faaliyetler ile İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerindeki çalışmaları sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı dâhilinde desteklenen ve 25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 mükerrer sayılı Resmî Gazete'deki 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki Tedbir 551.9'da belirtilen;

1. Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk soylulara öğretimine yönelik politika belgesi hazırlanacaktır.

2. Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı düzenlenecektir.

Faaliyetlerinden hareketle 14-16 Şubat 2023'te İstanbul'da "Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı" düzenlenecektir.

Bu konferans kapsamında, MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlerimiz ile farklı kademlerdeki öğrenciler tarafından geliştirilmiş Türkçe öğretimine yönelik özgün ve etkili iyi uygulamaların tespit edilmesi, yaygınlaştırılması, güncel, teknolojik ilerlemelere uygun olarak üretilen sınıf içi eğitim içeriklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle ülkemizin birçok yerinde, yenilikçi çözümler üreten, Türkçe öğretimini daha iyi bir şekilde icra etmek için gayret gösteren, teknolojik gelişmelere açık öğretmenlerin, öğrencilerin ve uygulamalarının fark edilmesi sağlanacaktır.

Konferansta dil eğitiminde İletişimsel Dil Etkinlikleri ve Stratejileri, Materyal Geliştirme ve Değerlendirme, Ölçme ve Değerlendirme, Dijital Öğrenme ve Teknolojiler ile Öğrenen Özerkliği temaları ele alınacaktır.

Konferansa başvuru almak için hazırlanan sisteme 2500'ün üzerinde öğretmen kaydolmuş ve tüm okul seviyelerinden 436 iyi uygulama başvurusunda bulunulmuştur. Söz konusu başvurular MEB öğretmenlerinin ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı 120 uzman tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanan başvuru değerlendirme kılavuzuna uygun bir şekilde hakemlik sistemiyle değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Konferansta sunumu yapılacak iyi uygulamalar derlenerek bildiri kitabı hâline getirilecektir. Ayrıca bu sunumlar profesyonel olarak kayıt altına alınıp kamuoyunun istifadesine sunulmak üzere MEB çevrimiçi platformlarında (Öğretmen Bilişim Ağı-ÖBA, Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi-ÖDS gibi) paylaşılacaktır."

Konferansa ilişkin gelişmeler ve detaylı bilgiler için => turkce.meb.gov.tr