Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 26 Aralık 2023 tarihinde ülke genelinde yapılan 6. Sınıf 1.dönem Matematik ve Türkçe ortak 2. yazılı sınav sorularını ve cevap anahtarlarını yayımladı.

MEB, 6. sınıflarda ortak sınav tamamlandıktan sonra aşağıdaki açıklamayı yaparak tüm soru kitapçıklarını ve cevapları ders ders pdf olarak yayımladı.

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde ortaokul ve liselerde "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılabileceği açıklanmıştı.

Yönetmelik yayımlandıktan sonra ilk kez uygulanan "ülke geneli ortak yazılı sınavlar" bu gün sona erdi.

6. sınıf öğrencilerine 26 Aralık 2023 tarihinde Türkçe ve matematik derslerinden 16, 9. sınıf öğrencilerine ise 27 Aralık 2023 tarihinde Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 soruluk ortak yazılı sınavlar uygulandı.

ÜLKE GENELİ 6. SINIF ORTAK 2. YAZILI SINAV SORU  KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

6.Sınıf Türkçe dersi ortak sınavında sorular, MEB ve Anka kuşu yayınları için ayrı ayrı soru soruldu. 6. Sınıflarda her bir dersten 16 şar soru soruldu. Sınavda yanlış doğruyu götürmeyecek. Bu sınav sonuçları e-okula 2.yazılı notu olarak öğretmen tarafından girilecek.

İkili eğitim yapan okullarda sabahçı ve öğlenci gruplarda aynı sınıf düzeyinde yapılacak ortak sınavlar için aynı konu soru dağılım tablosu kullanılarak oluşturulan eş değer farklı sorulardan oluşan sınavlar yapıldı.

6. Sınıf Türkçe - MEB (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

6. Sınıf Türkçe - MEB (Öğlen Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

6. Sınıf Türkçe - ANKA KUŞU (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

6. Sınıf Türkçe - ANKA KUŞU (Öğlen Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

6. Sınıf Matematik (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

6. Sınıf Matematik (Öğlen Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

Ortak Yazılı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ortak yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde açıklanacaktır. Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacaktır.

Mazeret Sınavı Yapılacak

Ortak yazılı sınavlara geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler mazeret sınavına
alınacaktır. Hem ortak yazılı sınava hem de mazeret sınavına katılmayan öğrenciler sınavda
başarısız sayılacaktır.

Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde öğrenci velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecektir. Bu öğrencilerin mazeret sınavına katılımıyla ilgili süreçlerden okul müdürlükleri sorumludur.

Mazeret sınavı, ortak yazılı sınavı uygulama tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde yapılacak ve sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde açıklanacaktır. Nakil ile okul değişikliği yapan öğrenci, önceki okulunda geçerli mazereti nedeniyle ortak yazılı sınava katılmadıysa gittiği okulda mazeret sınavına alınacaktır.

Ortak Yazılı Sınav Notu e-Okula 2. Yazılı Puanı Olarak İşlenecek

Ortak yazılı sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencilerin sınavlardan aldığı puanlar ilgili dersin 1. dönem 2. yazılı puanı olarak e-Okula işlenecektir ancak Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı dersleri için dinleme ve konuşma sınavları tamamlandıktan sonra oluşan puanlar ders öğretmenleri tarafından e-Okula işlenecektir.

Ortak Yazılı Sınavlar Nasıl Okunacak, Değerlendirilecek?

Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Ortak yazılı sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencilerin yanlış cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ortak yazılı sınav 6. sınıf Türkçe ile matematik derslerinde 1-12. Sorular 7 (yedi), 13-16. sorular ise 4 (dört) puan değerindedir.

Ortak yazılı sınavlar, uygulandığı dersin yazılı sınavı olarak değerlendirilecek ve o döneme ait ders puanının hesaplanmasında kullanılacaktır.

Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Bu derslerin yazılı sınav aşaması ülke genelinde ortak yapılacak, uygulamalı sınav aşaması ise ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulamalı sınavlar şeklinde yapılacaktır. Bu sınavlar ayrı ayrı puanlanacak, öğrencilerin ortak yazılı sınavdan aldığı puanlar ile uygulamalı sınavlardan aldığı puanlar birlikte değerlendirilerek öğrencinin ortak yazılı sınav puanı oluşturulacaktır.

Ortak yazılı sınavların cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Genel Müdürlük kararı ile belirlenmesi durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Geçerli mazereti olmadan ortak yazılı sınava ve mazeret sınavına katılmayan öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, bu sınavlara katılmayan öğrencilerin puan hanesine “G’’; kopya çeken öğrencilerin puan hanesine “K” yazılacak ve bu haneler de ortalamaya dâhil edilecektir.

Ortak yazılı sınavların sonuçları, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul sistemine işlenecektir.

2024 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazeret Tayin Takvimi-Tarihleri 2024 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazeret Tayin Takvimi-Tarihleri

6. ve 9.Ortak 2. yazılı sınavlarla ilgili detayları için kılavuza  TIKLAYIN

ZEKİHABER.COM