2023-2024 yılı 1. dönem 26-27 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile 9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri ülke geneli yapılacak ortak 2.yazılı sorularının konu dağılım belli oldu.

Ülke Geneli 6.ve 9.Sınıf 1.Dönem 2.Ortak Yazılı Konu Dağılımı

6.Sınıf Türkçe dersi için iki farklı kaynağa göre de soru dağılımı yayımlandı. Diğer taraftan fen liselerinde sayısal derslerin öğretim programı diğer liselerden farklı olduğu için 9.sınıf matematik dersinde hem anadolu liseleri, hem de fen liseleri için soruların konulara dağılımı ayrı ayrı belirtilmiş.

6. sınıf Türkçe dersi (Anka Kuşu Yayınları) konu soru dağılım tablosu için TIKLAYINIZ

Ülke Geneli 6. ve 9.Sınıf Mazeret Sınav Soruları ve Cevapları Ülke Geneli 6. ve 9.Sınıf Mazeret Sınav Soruları ve Cevapları

6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için TIKLAYINIZ

6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için TIKLAYINIZ

9. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için TIKLAYINIZ

9. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için TIKLAYINIZ

ÖDSGM'nin Ortak yazılı konu dağılımıyla ilgili açıklaması

"Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'in 6. maddesi 1. fıkrasında "Bakanlıkça belirlenen sınıf düzeyi ve derslerden ortak yazılı sınav yapılabilir." hükmü yer almaktadır. Bakanlığımızca 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı içinde 1. dönem 2. yazılı sınavlarının 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü ve 9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde yapılması daha önce ilan edilmiştir.

Sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanmıştır. Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle gerçekleştirilecektir. "

9.Sınıf Matematik Ülke Geneli Ortak 2. Yazılı Konuları (Soru çıkacak-çıkmayacak konular)

ZEKİHABER.COM