Ülke genelinde yapılacak 2023-2024 yılı 1.dönem 2. ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağı, illere gönderilen ortak yazılı ile ilgili resmi yazıya göre, belli oldu.Ortak yazılı Aralık ayının son haftasında yapılacak. 

"ülke geneli ortak yazılı sınavlarda kaç soru sorulacak?", "ortak yazılı test mi, kalasik mi olacak?","ülke geneli yazılılarda yanlış doğruyu götürecek mi?","ülke geneli ortak yazılı karneye not olarak geçecek mi?"

Resmi yazıya göre, 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin 2023-2024 yılı birinci dönem ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak yapılacak.

2023-2024 yılı Ülke geneli yapılacak 6.ve 9.Sınıf ortak yazılı sınav tarihleri 

6. sınıf Türkçe ve matematik : 26 Aralık 2023 Salı
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik: 27 Aralık 2023

2024 Nisan semineri yüz yüze ve okullarda olacak 2024 Nisan semineri yüz yüze ve okullarda olacak

Ülke geneli ortak yazılı sınav sorularını MEB hazırlayıp okullara teslim edecek.Sınav okul öğretmenleri tarafından yapılacak. Sınav evrakı,o ilin ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek. Yani yazılı sınavları il ölçme ve değerlendirme merkezi okuyacak. Yapılacak ortak yazılıdan alınan notlar karneye işlenecek.

6.ve 9.Sınıf Ortak Yazılı Sınavlar Test Olacak,Yanlış Doğruyu Götürmeyecek

Daha önce açıklananlara göre, ülke genelinde yapılacak 1.dönem 2.ortak yazılı sınavları 20 çoktan seçmeli (test) sorudan oluşacak. Yanlış doğruyu götürmeyecek.

Ancak MEB okullarda yapılacak ortak yazılı sınavlarda okul öğretmenlerini okullar arasında LGS sınavında olduğu gibi çapraz değiştirecek mi, henüz bu konuda açıklama yapılmadı. Muhtemelen sınav duyurusunda tüm ayrıntılar netleşir.

Ülke geneli 1.dönem 2.ortak yazılı sınav okullarda yapılan yazılılar gibi olacak

Ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak.Yani alınan notlar dersin ortalamasını belirleyecek şekilde e-okul'a işlenecek.Karne notunu belirlemede etkil iolacak.

Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içerisinde telafi değerlendirmeleri yapılacak. Ülke geneli gerek il ve ilçe geneli ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak.

Ülke, il veya ilçe geneli ortak sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayınlanmayacak. Okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılamayacak.

Ortak yazılıya girmeyen öğrencilere mazeret sınavı yapılacak

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Ortak Yazılı Sınavlarla İlgili MEB'in Verdiği Bilgiler

Ortaokul ve liselerdeki ortak sınavların 3 aşamada yapılacak.Ortak yazılı sınavlar üç farklı şekilde uygulanacak:
a) Ülke genelinde
b) İl ve İlçe genelinde
c) Okul genelinde

- Ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak.
- Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içerisinde telafi değerlendirmeleri yapılması istenecek.
- Ülke geneli gerek il ve ilçe geneli gerçekleştirilecek ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak.
- Ülke, il veya ilçe geneli yapılan ortak sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayınlanmayacak.
- Okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılamayacak.

Yazılı haftası ders işlenecek ve okulda yapılan sınavlarda test sınavı yapılamayacak.

- Bu yıldan itibaren ortaokul ve liselerde sınav haftası uygulamasına geçilecek.Sınav haftasında okullarda ders işlenmeye devam edilecek.

- Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilecek.

- Okullarda öğretmenler tarafından hazırlanan tüm sınavlarda sorular açık uçlu ya da kısa cevaplı sorulardan oluşacak şekilde oluşturulacak. Hiçbir şekilde bu sınavlarda çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme gibi sorular kullanılmayacak. Ancak kısa süreli sınavların sonucu not olarak yansımayacak ve bu sınavın soruları çoktan seçmeli (test) olabilecek.

- Her dönem derslerden birinin sınavını bakanlık yapacak.Bu sınavın soruları, okullara teslim edilecek ve okul tarafından yapılacak. Sınav evraklarının değerlendirilmesi illerde kurulmuş olan ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yapılacak.

- Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

MEB'in 1.dönem 2.ortak yazılılar için yaptığı açıklama

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.
 
Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav, okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.
 
Resmî Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti.
 
Bu kapsamda ortaokul ve liselerde, "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı açıklanmıştı.
 
Bakanlık, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmî yazıyı illere gönderdi. Yazıda, ortak sınavlara ilişkin "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.
 
Zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak
Diğer taraftan daha önce açıklandığı üzere ortak sınavlarla yeni sınav uygulaması getirilmezken, ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak.
 
Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içinde telafi değerlendirmeleri yapılacak ancak gerek ülke geneli gerek il ve ilçe geneli ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak.
 
Asıl amaç, eğitim müfredatının uygulanmasında birlik sağlamak ve öğrencilerin geçerli, güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesine olanak sağlamak olacak. Ülke, il veya ilçe geneli ortak sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayınlanmayacak. Okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılamayacak.
 
Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.


Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

ZEKİHABER.COM