MEB, 6.sınıflar için 26 Aralık'ta, 9.sınıflar için ise 27 Aralık'ta ikinci yazılı sınavları ülke genelinde ortak yapmıştı. Ancak bu sınavlara değişik mazereti nedeniyle katılmayan öğrenciler oldu. Bu öğrenciler, mazeret sınavının ne zaman yapılacağını, nasıl yapılacağını merak ediyorlar. Biz de bu konuda yönetmlik, yönerge ve kılavuz ışığında mazeret sınavıyla ilgili hususları izah ettik.

MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesine göre, Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi il millî eğitim müdürlükleri tarafından ilan edilir. Bu nedenle mazeret sınavına katılacak öğrenciler il milli  eğitimin belirlediği tarihi okul idaresinden öğrenebilir. Yada ortak mazeret sınav tarihini, il MEM'ler web sitelerinden duyurabilir. 

Her il de, ülke geneli ortak yazılı sınavın mazereti farklı tarihlerde olabilir. Yani kısaca ülke genelinde ortak bir mazeret sınavı yapılmayacak. Her il kendi bünyesinde yapacak mazeret sınavlarını.

Öncelikle şunu belirtelim , ortak yazılı sınava katılmayan öğrencilerin velisi mazeretlerini yönetmeliğe göre okul yönetimine 5 gün içinde bildirmeleri gerekiyor.

Sınav yönergesinde bu husus: "Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir." şeklinde yer alıyor.

Okul idaresi ise velilerin bildirdiği, mazereti nedeniyle ülke geneli ortak yazılı sınava girmeyen öğrencileri resmi yazıyla il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmesi gerekiyor.

"Ülke ve il geneli yapılacak mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanır, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerince yapılır." yönerge maddesine göre ülke geneli mazeret sınav soruları her ilde hazırlanacak. Ve o ildeki tüm öğrencilere ilan edilen tarihte okullarında ortak saatte uygulanacak.

Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilir.

Geçerli mazereti olmadan ortak yazılı sınava ve mazeret sınavına katılmayan öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez, bu sınavlara katılmayan öğrencilerin puan hanesine “G”, kopya çeken öğrencilerin puan hanesine “K” yazılır ve bu haneler de aritmetik ortalamaya dâhil edilir.

Özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin mazeret sınavlarına da katılamamaları durumunda ilgili derse yönelik dönem puanları zorunlu hâllerde bir sınav eksiğiyle verilir.

28 Aralık'ta MEB'in yayınladığı sınav kılavuzunda "Mazeret Sınavları" başlığı altında yer alan hususlar

- Ülke, il ve ilçe geneli yapılan ortak yazılı sınavlara katılmayan öğrenciler okul müdürlükleri tarafından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle sınava katılamayan öğrencilere mazeret sınavları yapılır. Mazeret sınavlarının hazırlanması ve uygulanıp değerlendirilmesinde de ortak yazılı sınavlardaki usul ve esaslar uygulanır.

- Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavlara katılamayan öğrencilerden okul müdürlüklerince mazeret sınavına katılmasına karar verilen öğrenciler resmî yazı ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilir.

- Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi ortak yazılı sınavın uygulama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

- Ülke ve il genelinde gerçekleştirilen ortak yazılı sınavlara yönelik mazeret sınavlarının tarihleri il millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenir ve ilan edilir. Bu sınavların soru ve cevapları il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanır, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerince yapılır.

- İlçe geneli yapılan ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına ilişkin iş ve işlemler ilçe millî eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına ilişkin iş ve işlemler ise okul müdürlüklerince yapılır.

- İlçe geneli yapılan ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına ait soru ve cevapların hazırlanması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ilçe sınıf/alan zümrelerince; okul geneli yapılan yazılı sınavların mazeret sınavlarına ait soruların ve cevaplarının hazırlanması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerince yapılır.

- Mazeret sınavlarının soruları hazırlanırken ilgili dersin yazılı sınavında kullanılan konu soru dağılım tablosundaki aynı senaryo kullanılır.

- Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilir. Bu sınavlara katılmayan öğrencilerin puan hanesine “G” yazılır ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.

- Nakil ile okul değişikliği olan öğrenci, önceki okulunda okul geneli yapılan yazılı sınava girmediyse gittiği okuldaki yazılı sınava girer. Nakil gittiği okulda sınav gerçekleşmişse bu öğrenci mazeret sınavına girer. Nakil gittiği okulda sınav ve mazeret sınavı yapılmışsa ve öğrenci her iki sınava da katılamamışsa öğrencinin mazeretinin bittiği tarihi takip eden günlerde ders öğretmenince belirlenen tarihte sınav yapılır.

Tüm eğitim çalışanları için öğretmenevlerinde %50 indirim! Tüm eğitim çalışanları için öğretmenevlerinde %50 indirim!

MEB Ölçme ve Değerlendirme yönetmeliği (PDF İndir) için TIKLAYIN

MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi - 2023 için TIKLAYIN

ZEKİHABER.COM