Levent Kuruoğlu, TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre %2’den az üyesi olan sendika üyeleri 250 TL Toplu Sözleşme desteği alacak iken, %2’yi aşmış olan sendika üyeleri 700 TL alacağını söyledi.Ayrıca, sarı ve sarımtırak sendikalar da içinde bulundukları bu aciz durumdan utanç duymalılar dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu konuyla ilgili twitter'da şunları paylaştı:

"AKP Grup Başkanvekili @mustafaelitas ’ın desteği ile TBMM’ye sunulan teklife göre %2’den az üyesi olan sendika üyeleri 250 TL Toplu Sözleşme desteği alacak iken, %2’yi aşmış olan sendika üyeleri 700 TL alacak. Yani sarı ve sarımtırak sendikaları korumak için kanun çıkartılıyor.

Memuru toplu sözleşme masasında sefalete mahkum eden yandaş sendikaları koruyarak, kamu çalışanlarını mahkum ettikleri sefaleti sürdürmek istiyorlar. Mayıs ayında Hürriyetçi Eğitim Sen %2 barajını da çok rahatlıkla aşar. Hatta aşamayacağı hiç bir baraj bulunmamaktadır.

Toplu Sözleşmeye eklenen %1 barajı Danıştay tarafından Anayasaya aykırı bulunup iptal edilmesine rağmen, aynı konuda kanun çıkarmaya çalışmak kamu çalışanlarını sendika ağalığına mahkum etme çabasıdır. Kanun çıksa bile Anayasa Mahkemesinin bu kanunu iptal edeceğine şüphe yoktur.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hak ve özgürlükler alanında ülkemize çağ atlattık" derken TBMM'ye gelen kanun teklifi "tek sendika" dönemini başlatma, hak ve hürriyetleri engelleme çabasıdır. Çıkartılmak istenilen kanunun dünyada eşi benzeri bulunmamaktadır.

Kanunla varlıkları devam ettirilmeye çalışılan sarı ve sarımtırak sendikalar da içinde bulundukları bu aciz durumdan utanç duymalılar. Biz Sendikayız. Kanun geri çekilmezse her türlü eylemi meşru göreceğimizi ilan ediyorum.

Biran önce bu yanlıştan dönülmeli, sendikal özgürlüğe pranga vuracak olan Anayasaya aykırı, hak ve özgürlükleri kısıtlayan bu kanun teklifi geri çekilmelidir. Yoksa bu ülkede özgürlük var diyerek kimseyi inandıramazsınız."

İsmail KONCUK öneriye tepkisini şöyle dile getirdi:

"AKP’nin sarı sendikaların talebi @mustafaelitasın desteği ile TBMM’ye sunduğu teklife göre %2’den az üyesi olan sendika üyeleri 250 TL Toplu Sözleşme desteği alacak iken, %2’yi aşmış olan sendika üyeleri 700 TL alacakmış. 450 TL fark sarıyı, beyaz mı yapacak? Utanmalısınız!"