Uzman öğretmenlere ve başöğretmenlere ödenecek tazminatlar, ek ücretleri oranı 28 Aralık tarihli Cumhurbaşkanı 6617 sayılı kararına göre artırıldı. Öyleyse,artırılan bu oranlara göre zamlı ek tazminatlar 2023 yılında hangi tarihten itibaren, ne zaman ödenmeye başlanacak? sorusunun cevabı haberimizde

Hemen şunu belirtelim: 1.ve 2.derecede olan uzman öğretmenler ve başöğretmenler başta 3.,4. ve 5.derece olmak üzere diğer derece maaş alan öğretmenlerden farklı ek tazminat alacaklar.

6617 sayılı kararda, oranların artırıldığına dair 2.madde, 3.maddeye göre 15 Ocak 2023 tarihinden itiraben uygulanmaya başlanacak. Ancak öğretmenler kariyer basamağını hakettiği tarihten itibaren 15 Ocak'a kadar mevcut oranlara göre ek tazminatı alacak.

"MADDE 2- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan "20" ve "15" ibareleri sırasıyla "60" ve "50" şeklinde, (c) bendinde yer alan "40" ve "30" ibareleri sırasıyla "120" ve "100" şeklinde değiştirilmiştir."

Buna göre öğretmenler,  1 Ocak - 15 Ocak 2023 arası uzmanlık ve başöğretmenlik tazminatlarını eski orana göre alacaklar. Ama 2023 maaş zammına göre katsayı artacağı için 2022 ye göre maaş zammı oranında ek tazminatlar artmış olacak.

Maaşlarda Beklenen Tazminat Artışı 15 Ocak 2023'de Olacak

Asıl tazminatlarda beklenen ödeme artışı, kararın uygulanacağı 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren ortaya çıkacak. Çünkü hem artan yeni oranlar hem de maaş katsayındaki artış tazminatı artıracak.

Öğretmenlere ödenecek ek tazminatlar için 15 Ocak'tan itibaren Uzman öğretmenlikte 1-2 derece için 60, diğer dereceler için 50 ve Başöğretmenlikte 1-2 derece için 120, diğer dereceler için 100 oranları uygulanacak.

Uzman Öğretmen-Başöğretmen Eğitim Öğretim Tazminat Oranı Cetveli

1 Ocak- 15 Ocak 202 Tarihlerinde Uzman Öğretmene ve Başöğretmene Ödenecek EK Tazminat Miktarları 

Uzman/Başöğretmenler, 15 Ocak 2023'e kadar,yukarıda da resimde yer alan, eski karara göre ek tazminat alacaklar.Uzman öğretmenlikte 1-2 derece için 20, diğer dereceler için 15 ve Başöğretmenlikte 1-2 derece için 40, diğer dereceler için 30 oranları uygulanıyor. Buna göre Ocak 2023'ün ilk yarısında kariyer basamaklarında öğretmenlere ödenecek (2023 MAAŞ ZAMMI-FARK HARİÇ) mevcut ek ücretler:

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı: 9.500*Maaş Katsayısı, formülüne göre 

1-2.dereceden aylık alan Uzman öğretmenin aldığı ödeme ücreti: 1.901,53 TL
Diğer derecelerden aylık alan Uzman öğretmenin aldığı ek ödeme ücreti: 1.584,61 TL

1-2.dereceden aylık alan Başöğretmenin alacağı ek ödeme ücreti: 3.803,06 TL
Diğer derecelerden aylık alan Başöğretmenin alacağı ek ödeme ücreti: 3.169,22 TL

Daha detaylı bilgi için "2023 Yılı Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Ek Ödeme Miktarları" başlıklı haberimizde