19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav giriş yerleri belli oldu. Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası ve alacağı sınav tedbir hizmetleri bilgilerinin yer alacağı fotoğraflı sınav giriş belgesi de yayımlandı.

2022 Kariyer Basamakları Sınav Giriş Belgeleri Yayınlandı

Uzman öğretmenliğe yada başöğretmenliğe aday öğretmenin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası ve alacağı sınav tedbir hizmetleri bilgilerinin yer alacağı fotoğraflı sınav giriş belgesi

19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek.

Ekranın altında "Yazdır" a tıklayıp çıktı alınabilir.

Belgenin altında şu açıklamalar var:

AÇIKLAMALAR
1- Sınav başlama saatinden yarım saat önce bu belgede belirtilen okulda ve salonda hazır bulunmalısınız.
2- Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/ T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi veya geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
3- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, data bank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanlarında bulunduran adaylar sınav binasına alınmayacaktır.
4- Sınava gelirken yanınızda en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurunuz.


Öğretmen, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesi, binası, salon ve sırada sınava girecek.

Sınav, 19 Kasım 2022'de saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda 5'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğretmenler sınava alınmayacak.


Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Yazılı Sınav Soru Sayısı:  100 Soru
Sınav Saati ve Süresi: Saat: 10.00 Süre: 150 dk
Cevap Seçenek sayısı:5 seçenek
Sınav Tarihi:19 Kasım 2022 Cumartesi il merkezlerinde yapılacak.
Sonuç açıklanma tarihi:12 Aralık 2022

Uzman Öğretmenlik Yazılı Sınav Soruların Konu Dağılımı ve Soru Sayıları

Başöğretmenlik Yazılı Sınav Soruların Konu Dağılımı ve Soru Sayıları

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavlarının Değerlendirilmesi

a. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

b. Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

c. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

d. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır. e. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınavla ilgili diğer önemli hususlar:

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak ve bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday sınav salonundan çıkmayacaktır.

2022 ÖKBYS (Öğretmen Kariyer Basamakları) Uzmanlık Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınav Kılavuzu için TIKLAYINIZ