19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak uzman öğretmenlik-başöğretmenlik sınavlarla ilgili öğretmenlerin merak ettiği hususlardan birisi soruların zorluk seviyesi. Bu nedenle belki de cevabı merak edilen sorulardan biri de: "Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınav Soruları Nasıl Olacak? Kolay mı Zor mu? " Sınava üç gün kala öğretmen arkadaşlarımızın merakını gidermeye,kendilerine katkıda bulunmaya ve bu konuda detaylı bilgiler, açıklamalar derlemeye çalıştık.

Sınav 19 Kasım Cumartesi Saat 10:00 da yapılacak. 70 soruyu cevaplandıran öğretmenler başarılı olmuş olacak. Uzman öğretmenlik sınavında 9 modülden soru, başöğretmenlik sınavından ise 12 modülden toplam 100 soru sorulacak. Sınavda yanlış doğruyu götürmeyecek.

Mahmut Özer, Sınav Kolay Olacak Dedi

Aslında bu soruların cevabı, ÖBA'da yayınlanan sınav konuları ile MEB'in yayınladığı iki farklı örnek soru kitapçıkları incelediğinde ortaya çıkıyor. Soruların genelde dikkatli okunarak, doğru yorum ve çıkarım yapıldığında cevabı kolayca bulunabilen sorular olduğu görülüyor. Zaten soruların seviyesiyle ilgili MEB Bakanı Mahmut Özer, daha önceden açıklama yapmıştı.Hatta o zaman "Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı kolay olacak!" başlığıyla haber yapmıştık.

Bakan özetle, 60 bin öğretmenin yüksek lisans yaptığı için uzman öğretmenlik sınavından muaf olacağını, diğer adaylar için de kolay bir sınav gerçekleşeceğini kaydetti.

Metin ÖZDAMARLAR, Sınav basit olacak dedi

Çok sayıda kitabın da yazarı olan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Metin DAMARLAR, 18 Temmuz'dan bu yana uzman öğretmenlik sınavına hazırlanan öğretmenlere konularla ilgili soru föyleri ve modül deneme sınavları ile ücretsiz destek verdi. Ayrıca Metin öğretmenimiz, MEB örnek sorularıyla uyumlu 3 adet deneme sınavı da hazırlayıp öğretmenlerleler ücretsiz paylaştı. 

Metin ÖZDAMARLAR (Sosyal Bilgiler Öğretmeni)

"Değerli Arkadaşlar,19 Kasım’da ÖKBS sınavının oldukça basit olacağını düşünüyorum. Stres ve telaş yapacak bir durum yok. Çalışma kitabının özetini gözden geçirip farklı öğretmenlerimizce yayımlananan ÖKBS denemelerini çözmeniz yeterli olacaktır. Hatta henüz çalışmaya başlamamış arkadaşlarımız için bile geç değil. Başarılar. Saygılar."

Eyüp Yıldırım (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

"...Sınav kolay olacaktır. Özellikle olacaktır diyorum, çünkü MEB Bakanı birkaç kez bunu televizyonda dile getirdi ve MEB hazırladığı örnek sorularla da bu mesajı pekiştirdi. MEB’in bunu yapmasını birkaç sebebe bağlıyorum: Kanaatime göre MEB de bu içeriğin böyle olacağını hesap edemedi. Çünkü MEB konu başlıklarını ilgili akademisyenlere göndermiştir, akademisyenler de kendi alanlarına ve bakış açılarına göre bir içerik oluşturmuştur. Muhtemelen PDF, MEB’in önüne gittiğinde MEB de şaşırmıştır. Çünkü böyle bir içerik beklemiyordu. Ancak net bir şekilde belirtilmelidir ki, bu durumun temel müsebbibi yine MEB’dir. Çünkü 180/240 saatlik bir eğitim programı her şeyden önce çok geniş ve ağırdır. 2 yıl içinde verilebilecek bir eğitimi 3-4 aya sığdırmak ne akılla ne de pedaginin ilkeleriyle açıklanabilir. Program, daha makul bir saatle sınırlandırılabilirdi. Kaldı ki konuların -yapısı gereği- çoğu da ezber ağırlıklıydı. Bu konu üzerinde detaylı şeyler yazılabilir. Ama ne fayda!..

....Bütün bunlardan dolayı, MEB sınavı olabildiğince öncüller temelinde yoruma dayalı olarak hazırlayacaktır, hazırlamak zorundadır. Çünkü bu aynı zamanda MEB için bir imaj ve prestij meselesidir. Birçok öğretmenin sınavı geçmediği bir panorama/manzara, MEB için de iyi olmaz. Çünkü, istatistik diye bir ilah var!.."

Zekihaber.com'un Yorumu

Örnek soru kitapçıklarındaki soruları çözen öğretmen arkadaşlarımızın genelde 1-2 yanlış yaptıklarını duyduk. Gerçekten de örnek sorular, bir öğretmenin dikkatli okuduğunda kolayca cevaplandırabileceği şekildeydi. En zor konulardan kabul edilen 6.modül olan "Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği" ile ilgili şu iki örnek soru bile soruların kolaylığı,zorluğu hakkında bilgi veriyor:

Özetler bizim görüşümüz;MEB yaptığı açıklamaya bağlı kalarak örnek sorular gibi sorarsa sınav kolay olacak diyebiliriz.

Sınavla ilgili Bazı Hususlar

Öğretmen, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesi, binası, salon ve sırada sınava girecek.

Sınav, 19 Kasım 2022'de saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda 5'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğretmenler sınava alınmayacak.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak ve bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday sınav salonundan çıkmayacaktır.

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Yazılı Sınav Soru Sayısı:  100 Soru
Sınav Saati ve Süresi: Saat: 10.00 Süre: 150 dk
Cevap Seçenek sayısı:5 seçenek
Sınav Tarihi:19 Kasım 2022 Cumartesi il merkezlerinde yapılacak.
Sonuç açıklanma tarihi:12 Aralık 2022

Uzman Öğretmenlik Yazılı Sınav Soruların Konu Dağılımı ve Soru Sayıları

Başöğretmenlik Yazılı Sınav Soruların Konu Dağılımı ve Soru Sayıları

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavlarının Değerlendirilmesi

a. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

b. Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

c. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

d. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır. e. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2022 ÖKBYS (Öğretmen Kariyer Basamakları) Uzmanlık Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınav Kılavuzu için TIKLAYINIZ