MEB 19 Kasım'da yapılan Kariyer Basamakları; uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavında yapılan teknik hatalar için düzeltme imkanı verdi

Bu amaçla;

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavında soru kitapçık türünü işaretlemeyi unutan, tereddüt yaşayan öğretmenler; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ivedi olarak dilekçe yollayarak kitapçık türünün işaretlenmesini talep edebilirler.