Uzman öğretmenlikk ve başöğretmenlik başvurularında kritik ödeme sahip  "Mesleki gelişim çalışmaları" ve alanları ile ilgili tüm ayrıntılar burada

Aday Öğretmenlik ve Baş/Uzman Öğretmenlik yönetmeliği 12 Mayıs 2022 perşembe günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.Hemen ardından sınavla ilgili tüm detaylar MEB sitesinden açıklandı.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.19 Kasım 2022'de yapılacak uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak .

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, Başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınava başvuracaklarda aranacak şartlar

MADDE 12- (1) Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

şartları aranır.

(2) Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

şartları aranır.

(3) Eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlardan yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemek üzere başvuruda bulunabilir.

(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.

(5) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları, Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programının kapsamı, içeriği ve diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Belki de öğretmenlerin uzmanlık yada baş öğretmenlik sınav başvurularında en çok dikkat etmeler gereken madde "Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak," maddesi gibi duruyor. 

Uzman ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenlerde/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ile Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların üç çalışma alanı olarak belirlenen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için çalışma alanlarının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekiyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN DİKKATE ALINACAK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacak öğretmenlerin Mesleki gelişim çalışmalarından; Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları üç alandan en az ikisinden birer çalışma yapmış olmaları gerekiyor.

Örneğin bir öğretmen;Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında fiilen ders okuttuysa ve bir de il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde yürütülen herhangi bir konuda görev aldıysa, diğer şartlarla birlikte uzman öğretmenlik başvurusunda bulunabilir.

Uzman Öğretmenlik Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları - Açıklamaları

1- Destek eğitim odasında fiilen ders okutmuş olmak.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı kapsamında valilik/kaymakamlık onayıyla okullarca yürütülen çalışmalar, süresine bakılmaksızın bu başlıkta değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir. 

2- Evde veya hastanede eğitim hizmetleri kapsamında fiilen ders okutmuş olmak

İlgili mevzuatına göre evde veya hastanede yapılan eğitim hizmetlerinde ders okutma görevi süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

3- İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.

İlgili mevzuatına göre İYEP kapsamında ders okutma görevleri süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

4- Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.

İlgili mevzuatına göre DYK kapsamında ders okutma görevleri süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

5- Özel okullarda görev yapan öğretmenler bakımından takviye kurslarında fiilen ders okutmuş olmak.

Özel okullarda takviye kursları kapsamında yapılan ders görevleri süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

6- Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler bakımından yaygın eğitim kursları kapsamında fiilen ders okutmuş olmak.

Örgün eğitim kurumlarında çalışmakta iken yaygın eğitim kurslarında yapılan görevler süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

7- Ders dışı eğitim çalışmalarında öğretmen olarak fiilen görev yapmış olmak.

İlgili mevzuatına göre ders dışı eğitim çalışmaları (egzersiz) kapsamında yapılan çalışmalar süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

8- Okulca/kurumca yapılacak görevlendirme kapsamında tercih danışmanlığı yapmış olmak.

Rehber öğretmenlerin yıllık çalışma programları kapsamında yürüttükleri görevlerden ayrı olmak üzere valilik/kaymakamlık onayı ile yürüttükleri tercih danışmanlığı görevleri bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

9- Çocuk kulüpleri çalışmasında görev almış olmak.

İlgili mevzuatı gereği valilik/kaymakamlık onayı ile yürütülen çocuk kulüpleri çalışmaları bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

10- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında; gezi, öğrenci kulübü, yarışmalar ve toplum hizmeti çalışmasına katılmış olmak.

İlgili mevzuatı gereği yapılan gezi, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilçe ya da il düzeyinde yapılan yarışmalarda yürütülen görevler bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında yapılan görevlerden geziler, uygulanmış olması kaydıyla gezi planıyla; toplum hizmeti ve öğrenci kulübü çalışmaları ile yarışmalar kapsamında yürütülen görevler ise görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

11- Pansiyonlu eğitim kurumlarında en az bir dönem belleticilik görevi yapmış olmak veya yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevini fiilen yürütmüş olmak.

İlgili mevzuatı çerçevesinde valilik/kaymakamlık onayı ile en az bir dönem yapılan belleticilik görevleri veya yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevini fiilen yürütmüş olanlar değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, belleticilik görevi valilik/kaymakamlık onayı ile grup gözetimi ve eğitimi görevini görevlendirme belgesi ile belgelendirilir.

12- İlçe ya da il düzeyinde; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, yetenek ve beceri alanlarında yapılan etkinliklere öğrenci/kursiyer hazırlamış olmak.

İlçe ya da il düzeyinde olmak üzere ilgili alanlarda valilik/kaymakamlık onayı ile yapılan etkinliklere yönelik çalışmalar bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı veya okul/kurumca yapılan görevlendirme yazısıyla belgelendirilir. Bu kapsamda yapılan görevlendirmelerde onay yazılarında isim listesi olmaması halinde, katılımcıların listesi okul/kurum müdürünün yazısı ile belgelendirilir.

13- Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde, danışman öğretmen olarak görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılan görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

14- Hayat boyu öğrenmeye katılım oranının artırılması ve farkındalığın oluşturulması için yapılan faaliyetlerde görev almış olmak.

İlgili mevzuatı gereği yapılan planlama doğrultusunda olmak kaydıyla bu çerçevede verilen kurul, komisyon vb. görevler ile bu çerçevede yapılan bilgilendirme ve tanıtım görevleri bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

15- Açık öğretim öğrencilerine eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili rehberlik yapmış olmak.

İlgili mevzuatı gereği yapılan planlama doğrultusunda olmak kaydıyla bu çerçevede verilen kurul, komisyon vb. görevler ile bu çerçevede yapılan bilgilendirme ve tanıtım görevleri bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

16- Okuma-yazma oranının artırılması çalışmalarında bulunmuş olmak.

Yapılan planlama doğrultusunda verilen kurul, komisyon vb. görevler ile bu çerçevede yapılan bilgilendirme ve tanıtım görevleri bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

17- İHL meslek dersleri öğretmenleri için öğrencilerin mesleki uygulama programı çalışmaları kapsamında fiilen rehberlik yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

18- Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin, özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, sorumluluk bölgelerinde bulunan okullarda fiilen müşavirlik hizmeti sunmuş olmak.

Rehber öğretmenlerin valilik/kaymakamlık onayı ile bu kapsamda yaptıkları danışmanlık hizmetleri değerlendirilir. Bu mesleki çalışma valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir. 

19- Tam gün tam yıl eğitim kapsamında görev yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

20- Yabancı uyruklu çocuklar ile dezavantajlı çocukların eğitime  katılmalarına yönelik çalışma yapmış olmak.

Valilik/kaymakamlık onayı ile yapılan planlama doğrultusunda gerçekleştirilen okullaştırma çalışmaları ve bu bağlamda yapılan görevler bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

21- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik erken çocukluk dönemi eğitim hizmetlerinde, tamamlayıcı eğitim faaliyetlerinde veya grup eğitimine hazırlık uygulamalarından herhangi birinde fiilen görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

22- Okulda/kurumda planlanmış veli eğitimlerinde görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

23- İl/ilçe düzeyinde özel eğitim ihtiyacı olan bireyler veya ailelerine yönelik sosyal kabul ve farkındalık kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütmek (Kurs/seminer/toplantı vb.).

Bu kapsamdaki görevler Bakanlık ya da valilik/kaymakamlıklarca verilen onay belgesi ile belgelendirilir.

Uzman Öğretmenlik Yönetime Katılım Mesleki Çalışmaları - Açıklamaları

1- Yöneticilik görevinde bulunmuş olmak.

Vekâleten ya da geçici görevlendirme suretiyle yapılanlar da dâhil olmak üzere eğitim kurumu yöneticiliği (Müdür yetkili öğretmenlik ve kurucu müdürlük dâhil) ile Bakanlık daire başkanı ve şube müdürü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, şube müdürü gibi yönetici kadrolarında yapılan görevler bu mesleki gelişim kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, Bakanlık/valilik/kaymakamlık onayı veya atama kararnamesi/hizmet cetveli ile belgelendirilir.

2- Alan/bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliği yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan görevlendirme onayı ile belgelendirilir

3- Birim/bölüm başkanlığı yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan görevlendirme onayı ile belgelendirilir.

4- Okul/kurum zümre başkanlığı /koordinatör rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak görev yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

5- İlgili mevzuatına göre oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, öğretmenler kurulu, şube ve zümre öğretmenler kurulları ve okul aile birliği kurulu gibi ilgili mevzuatına göre öğretmenlerin daimi üyesi oldukları kurul ve komisyonlar hariç olmak üzere görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

6- Okul/kurum düzeyinde eylem/gelişim planı veya stratejik planlama vb. çalışmaların hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

7- Okulun/kurumun geliştirilmesine yönelik kurul, komisyon, ekip vb. iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.

İlçe, il ve Bakanlık düzeyinde yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde veya okul/kurum geliştirme çalışmaları kapsamında yürütülen görevler değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir.

8- Bakanlık/valilik/kaymakamlık veya il millî eğitim/ilçe millî eğitim müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

9- Merkezî/mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim yöneticisi olarak görev yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, Bakanlık/valilik/kaymakamlık onayı ya da görevlendirme yazısı ile belgelendirilir.

10- Bakanlığın e-Sınav uygulamalarında e-Sınav merkez görevlisi olarak görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

11- BEP Geliştirme Biriminde fiilen görev yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir.

Uzman Öğretmenlik Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları Mesleki Çalışmaları - Açıklamaları

1- Yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, mezuniyet belgesi ile belgelendirilir.

2- İlçe, il, ulusal ya da uluslararası düzeyde yürütülen projelerde görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir. 

3- Ulusal ya da uluslararası kongrelerin düzenleme kurullarında görev almış olmak.

Bu kapsamdaki görevler kurumlarınca verilecek izin belgesi veya yürütülen bilimsel çalışmaya katıldığına dair belge ile belgelendirilir.

4- Sanat, spor veya mesleki alanda yeni bir beceri ya da yeterlik kazandığını gösterir belge, sertifika ya da lisans sahibi olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, belge, sertifika ya da lisans ile belgelendirilir.

5- Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, yetenek veya beceri alanlarında il, bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmalarda derece yapmış olmak ya da sergilenmeye değer çalışması bulunmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, dereceye girildiğine veya çalışmasının sergilendiğine dair belge ile belgelendirilir.

6- Araştırma ve geliştirme alanına yönelik; kurul, komisyon, ekip ve iş birliği çalışmalarında görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir.

7- YDS veya eşdeğerliğe sahip bir sınavdan D (60) düzeyi ve üzerinde puan almış olmak.

İlgili mevzuatına göre söz konusu puanın geçerliliğinin bulunması kaydıyla sınav sonuç belgesi ile belgelendirilir.

8- ISBN sistemine girmiş kitap künyesinde ismi yer almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, ISBN kapsamında yer alan yayına ait; kitap künyesi veya ön/arka kapağı görseli ile belgelendirilir.

9- Ders kitabı/eğitim aracı/eğitim materyali hazırlama ve yazma veya inceleme sürecinde görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

10- Okulda/kurumda çıkarılan dergi, gazete, duvar gazetesi, kitap, yıllık ve benzeri yayınların hazırlanmasında danışman/koordinatör/editör olarak görev yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

11- Okullarda/kurumlarda döner sermaye kapsamında üretim sürecinde görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

12-Okul veya kurumlarda Millî Eğitim Bakanlığı Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi kapsamında yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

13- Ulusal veya uluslararası izleme ve değerlendirme çalışmalarında görev yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

14- Bakanlık bilişim projelerinin geliştirilmesinde görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN DİKKATE ALINACAK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

Başöğretmenlik için başvuruda bulunacak öğretmenlerin Mesleki gelişim çalışmalarından; Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları üç alandan en az ikisinden birer çalışma yapmış olmaları gerekiyor.

Örneğin bir öğretmen;Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında fiilen ders okuttuysa ve bir de ilçe yada il zümre başkanlığı yaptıysa, diğer şartlarla birlikte başöğretmenlik sınav başvurusunda bulunabilir.

Başöğretmenlik Eğitim Öğretim ve Rehberlik Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Açıklamaları

1- Destek eğitim odasında fiilen ders okutmuş olmak:

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı kapsamında valilik/kaymakamlık onayıyla okullarca yürütülen çalışmalar, süresine bakılmaksızın bu başlıkta değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

2- Evde veya hastanede eğitim hizmetleri kapsamında fiilen ders okutmuş olmak: 

İlgili mevzuatına göre evde veya hastanede yapılan eğitim hizmetlerinde ders okutma görevi süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

3- İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak: İlgili mevzuatına göre İYEP kapsamında ders okutma görevleri süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir

4- Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak: İlgili mevzuatına göre DYK kapsamında ders okutma görevleri süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir

5- Özel okullarda görev yapan öğretmenler bakımından takviye kurslarında fiilen ders okutmuş olmak: 

Özel okullarda takviye kursları kapsamında yapılan ders görevleri süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir

6- Okulca/kurumca yapılacak görevlendirme kapsamında tercih danışmanlığı yapmış olmak: 

Rehber öğretmenlerin yıllık çalışma programları kapsamında yürüttükleri görevlerden ayrı olmak üzere valilik/kaymakamlık onayı ile yürüttükleri tercih danışmanlığı görevleri bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

7- Pansiyonlu eğitim kurumlarında en az bir dönem belleticilik görevi yapmış olmak veya yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevini fiilen yürütmüş olmak: 

İlgili mevzuatı çerçevesinde valilik/kaymakamlık onayı ile en az bir dönem yapılan belleticilik görevleri veya yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevini fiilen yürütmüş olanlar değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, belleticilik görevi valilik/kaymakamlık onayı ile grup gözetimi ve eğitimi görevini görevlendirme belgesi ile belgelendirilir.

8- Ulusal ya da uluslararası düzeyde; bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, yetenek ve beceri alanlarında yapılan etkinliklere öğrenci/kursiyer hazırlamış olmak: 

Bu kapsamdaki mesleki gelişim çalışmaları görevlendirme yazısı ile belgelendirilir.

9- Üniversitelerde ders okutmuş olmak: 

En az bir dönem görev yapmak kaydıyla üniversitede ders okutma görevleri bu kapsamda değerlendirilir. Bu kapsamdaki mesleki çalışmalar üniversite yönetimlerince yapılan görevlendirme ve kurumca verilen izin yazısı ile belgelendirilir.

10- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında; 

Gezi, öğrenci kulübü, yarışmalar ve toplum hizmeti çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirilmiş olmak: İlgili mevzuatı gereği yapılan gezi, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında yapılan görevlerden uygulanmış olması kaydıyla gezi planı; toplum hizmeti ve öğrenci kulübü çalışmaları ile yarışmalar kapsamında yürütülen görevler okul görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

11- Öğretmen adaylarının yapacakları öğretmenlik uygulaması kapsamında uygulama öğretmeni olarak görev yapmış olmak: 

Bu kapsamdaki mesleki gelişim çalışmaları görevlendirme yazısı ile belgelendirilir

12- Merkezî/mahallî olarak “eğitim öğretim” alanında eğitim/kurs/seminer vermiş olmak veya bu alanda formatör öğretmenlik yapmış olmak: 

Eğitim öğretim alanında olmak üzere Bakanlık, valilik ya da kaymakamlıklarca verilen onay çerçevesinde; öğretmen, yönetici, Bakanlık personeli ya da velilere yönelik eğitim çalışmaları bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, Bakanlık ya da valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

13- Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmeti İçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Okul Temelli Mesleki Gelişim ve Mesleki Gelişim Toplulukları hizmet içi eğitim faaliyetlerine yönelik ihtiyaç tespiti (öz değerlendirme), hazırlık ve planlama çalışmalarında görev almış olmak: 

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

14- Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Öğretmen Hareketlilik Programında görev almış olmak: 

Bu mesleki gelişim çalışması, hareketlilik programına ev sahipliği yapan okul/kurumda görevli olan personelden bu kapsamda görevlendirilenleri kapsar ve okul/kurum yöneticisinin görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

15- Bakanlıkça hazırlanan program dâhilinde okul ve kurumlarda düzenlenen mesleki çalışmalarda görev almış olmak: 

Öğretim yılı başında, sonunda ve ara tatillerde yapılan mesleki çalışmalarda (seminer) sunum yapmış olmak. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

16- Özel eğitim ihtiyacı olan çocuğu bulunan velilere yönelik kurs faaliyetleri düzenlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği kapsamında görev almış olmak: 

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

17- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik erken çocukluk dönemi eğitim hizmetlerinde, tamamlayıcı eğitim faaliyetlerinde veya grup eğitimine hazırlık uygulamalarından herhangi birinde fiilen görev almış olmak: 

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

18- TRT EBA TV yayınlarına yönelik program hazırlamak, içerik geliştirmek ve ders sunumu yapmış olmak: 

Bu kapsamdaki görevler onay belgesi ya da görevlendirme yazısı ile belgelendirilir.

19- Psikososyal destek hizmetleri çalışmalarında görev almış olmak: 

Bu mesleki gelişim çalışması, Okul/Kurum/İlçe/İl/Bakanlık yazısıyla belgelendirilir.

20- Danışmanlık tedbiri kararı bulunan bireylere danışmanlık tedbiri hizmeti sunmak: 

Bu mesleki gelişim çalışması, Okul/Kurum/İlçe/İl yazısıyla belgelendirilir.

Başöğretmenlik Yönetime Katılım Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Açıklamaları

1- Yöneticilik görevinde bulunmuş olmak:

Vekâleten ya da geçici görevlendirme suretiyle yapılanlar da dâhil olmak üzere eğitim kurumu yöneticiliği (Müdür yetkili öğretmenlik ve kurucu müdürlük dâhil) ile Bakanlık daire başkanı ve şube müdürü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, şube müdürü gibi yönetici kadrolarında yapılan görevler bu mesleki gelişim kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, Bakanlık/valilik/kaymakamlık onayı veya atama kararnamesi/hizmet cetveli ile belgelendirilir.

2- Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar şefliği yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan görevlendirme onayı ile belgelendirilir

3- Birim/bölüm başkanlığı yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, ilgili mevzuatı çerçevesinde rehberlik ve araştırma merkezlerindeki özel eğitim hizmetleri bölüm başkanlığına veya rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanlığına görevlendirme yazısı ile bilim ve sanat merkezlerinde birim başkanlığına görevlendirme yazısı ile belgelendirilir.

4- İlçe, il ya da Bakanlık düzeyinde eylem/gelişim planı veya stratejik planlama vb. çalışmaların hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, Bakanlık/valilik/kaymakamlık onayı ya da görevlendirme yazısı ile belgelendirilir.

5- İlçe ya da il zümre başkanlığı yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

6- İlçe, il veya ulusal düzeyde planlanmış veli eğitimlerinde görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, Bakanlık/valilik/kaymakamlık onayı ya da görevlendirme yazısı ile belgelendirilir.

7- Merkezî/mahallî olarak “yönetim alanında” eğitim/kurs/seminer vermiş olmak veya bu alanda formatör öğretmenlik yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, Bakanlık/valilik/kaymakamlık onayı ya da görevlendirme yazısı ile belgelendirilir

8- Okulun/kurumun geliştirilmesine yönelik kurul, komisyon, ekip vb. iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.

İlçe, il ve Bakanlık düzeyinde yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde veya okul/kurum geliştirme çalışmaları kapsamında yürütülen görevler değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir.

9- İlgili mevzuatında oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, öğretmenler kurulu, şube ve zümre öğretmenler kurulları ve okul aile birliği kurulu gibi ilgili mevzuatına göre öğretmenlerin daimi üyesi oldukları kurul ve komisyonlar hariç olmak üzere görevlendirme yazısıyla belgelendirilir

10- Ulusal ya da uluslararası projelerde yöneticilik yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısı ile belgelendirilir.

11- Okulun/kurumun diğer kurum ve kuruluşlar ile yapacağı iş birliği protokollerinde/çalışmalarında görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısı ile belgelendirilir.

12- Bakanlık veya valilik/kaymakamlık/il millî eğitim/ilçe millî eğitim müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

Başöğretmenlik Araştırma ve Geliştirme Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Açıklamaları

1- Doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Bütünleşik doktora programları da dâhil olmak üzere ulusal ya da denkliği kabul edilmiş olmak üzere yurt dışında tamamlanan doktora programları bu kapsamda değerlendirilir. Doktora eğitimi diploma ya da geçici mezuniyet belgesi ile belgelendirilir.

2- İlçe, il, ulusal ya da uluslararası düzeyde yürütülen projelerde görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir.

3- Ulusal ya da uluslararası kongre/sempozyumların kurullarında görev almış olmak veya bildiri sunmuş olmak.

Bu kapsamdaki görevler kurumlarınca verilecek izin belgesi veya yürütülen bilimsel çalışmaya katıldığına dair belge ile belgelendirilir

4- Çalışmalarda fiilen görev almaları kaydıyla eğitim kurumu adına Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescili almış olmak.

Bu kapsamdaki mesleki gelişim çalışmaları görevlendirme yazısı ile birlikte marka tescili aldıklarına ilişkin belgeyle belgelendirilir.

5- Çalışmalarda fiilen görev almaları kaydıyla öğretmen veya öğrencilerin/kursiyerlerin Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili almış olmaları.

Bu kapsamdaki mesleki gelişim çalışmaları görevlendirme yazısı ile birlikte tasarım tescili aldıklarına ilişkin belgeyle belgelendirilir.

6- Çalışmalarda fiilen görev almaları kaydıyla öğretmen veya öğrencilerin/kursiyerlerin Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili almış olmaları.

Bu kapsamdaki mesleki gelişim çalışmaları görevlendirme yazısı ile birlikte faydalı model tescili aldıklarına ilişkin belgeyle belgelendirilir.

7- Çalışmalarda fiilen görev almaları kaydıyla öğretmen veya öğrencilerin/kursiyerlerin Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili almış olmaları.

Bu kapsamdaki mesleki gelişim çalışmaları görevlendirme yazısı ile birlikte patent tescili aldıklarına ilişkin belgeyle belgelendirilir.

8- Çalışmalarda fiilen görev almaları kaydıyla öğretmen veya öğrencilerin/kursiyerlerin Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret almış olmaları.

Bu kapsamdaki mesleki gelişim çalışmaları görevlendirme yazısı ile birlikte coğrafi işaret tescili aldıklarına ilişkin belgeyle belgelendirilir.

9– Okullarınca/kurumlarınca belirlenen konularda araştırma yapmış olmak.

İlgili mevzuatı çerçevesinde, okul ya da eğitim kurumu tarafından verilen araştırma görevleri bu kapsamda değerlendirilir. Bu kapsamdaki mesleki gelişim çalışmaları görevlendirme yazısı ile belgelendirilir.

10- Bakanlıkça kullanılan eğitim materyali hazırlanmasında görev almış olmak.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar görevlendirme yazısı ile belgelendirilir

11- Bakanlığın ders kitabı ya da yardımcı kaynak hazırlama çalışmalarında görev almış olmak.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar görevlendirme yazısı ile belgelendirilir.

12- Bakanlığın öğretim programlarını geliştirme çalışmalarında görev almış olmak.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar görevlendirme yazısı ile belgelendirilir

13- Merkezî/mahallî olarak “araştırma, geliştirme veya yenilik alanlarında” eğitim/kurs/seminer vermiş olmak veya bu alanda formatör öğretmenlik yapmış olmak.

Araştırma, geliştirme ve yenilik alanlarında olmak üzere Bakanlık, valilik ya da kaymakamlıklarca verilen onay çerçevesinde; öğretmen, yönetici ya da Bakanlık personeline yönelik eğitim çalışmaları bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, Bakanlık ya da valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

14- Hakemli dergide makalesi yayımlanmış olmak.

Ulusal ya da uluslararası hakemli dergide yayımlanan makaleler yayın tanıtıcı bilgileri (yayın kapağı görseli, web sayfası bağlantı bilgileri vb.) ile birlikte yayımlanan makalenin ilgili alanda yayımlandığına dair bilgilerle (içindekiler listesi vb.) belgelendirilir.

15- Araştırma ve geliştirme alanına yönelik; kurul, komisyon, ekip veya iş birliği çalışmalarında görev almış olmak.

Bu kapsamdaki görevler Bakanlık ya da valilik/kaymakamlıklarca verilecek görevlendirme onayları veya kurumlarınca verilen görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

16- YDS veya eşdeğerliğe sahip bir sınavdan C (70) düzeyi ve üzerinde puan almış olmak.

İlgili mevzuatına göre söz konusu puanın geçerliliğinin bulunması kaydıyla sınav sonuç belgesi ile belgelendirilir. 

17- ISBN sistemine girmiş kitap künyesinde ismi yer almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, ISBN kapsamında yer alan yayına ait; kitap künyesi veya ön/arka kapağı görseli ile belgelendirilir.

18- Ulusal veya uluslararası başarı izleme ve değerlendirme çalışmalarında görev yapmış olmak.

Bu kapsamdaki mesleki gelişim çalışmaları Bakanlık ya da valilik/kaymakamlıklarca verilen görevlendirme onayı ile belgelendirilir

19- Ders kitabı/eğitim aracı/eğitim materyali hazırlama ve yazma veya inceleme sürecinde görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

20- Okulda/kurumda çıkarılan dergi, gazete, duvar gazetesi, kitap, yıllık ve benzeri yayınların hazırlanmasında danışman/koordinatör/editör olarak görev yapmış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

21- Okullarda/kurumlarda döner sermaye kapsamında üretim sürecinde görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir

22- Bakanlık bilişim projelerinin geliştirilmesinde görev almış olmak.

Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yönetmeliği

ZEKİHABER.COM