Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik unvanı verilen yönetici ve öğretmenlerin e-Devlet üzerinden almış oldukları sertifikaları dilekçeleri ile görev yaptıkları kurumlara teslim edecekler. Dilekçe örneği word yada pdf formatında aşağıdan indirilebilir.

Okul idareleri de dilekçe ile alınan sertifikaları liste halinde il MEM'e gönderecek.

İL MEM'in sertifika iş ve işlemleri ile ilgili yazısı:

"Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticilere yönelik gerçekleştirilen uzman öğretmen ve başöğretmenlik kariyer basamakları ile ilgili sertifika düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri içeren Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün ilgi yazıları ekte gönderilmiştir. İlgi yazıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda;

a) Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik unvanı verilen yönetici ve öğretmenlerin e-Devlet üzerinden almış oldukları sertifikaları dilekçeleri ile görev yaptıkları kurumlara teslim etmeleri,

b)Kurum Müdürlükleri tarafından teslim alınan dilekçe ekindeki sertifikaların bir örneğinin özlük dosyalarında muhafaza edilmek üzere yönetici, öğretmen listesi ile birlikte Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları -1 (Özlük) bölümüne elden teslim etmeleri,

c) Kurum Müdürlükleri tarafından Uzman Öğretmen veya Başöğretmenlik unvanını alan öğretmen ve yöneticilerden dilekçe ve belge ibrazı yapanların 1 dereceden yararlandırılmaları için yazımız ekinde gönderilen excel çizelgeye bilgilerinin eksiksiz bir şekilde işlenerek 28.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Özlük) Birimine DYS ortamında gönderilmesi;

Bilgilerinizi ve Okulunuz/Kurumunuz yönetici ve öğretmenlere gerekli bilgilendirme yapılması hususunda gereğini rica ederim."

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik derece talep dilekçe örneği

Word için TIKLAYIN     PDF formatı için TIKLAYIN