Bir öğretmenin verimli ve etkili ders anlatma yöntemleri şöyle sıralanabilir, kısaca:

Öğrenme amaçlarını açık ve net bir şekilde belirtmek: Öğrencilerin ne öğreneceklerini bilmeleri, dersin amacını anlamalarını ve dersi daha etkili bir şekilde takip etmelerini sağlar.

Öğrencilere aktif katılım sağlamak: Soru sorma, örnekler, çalışma grupları, role play gibi aktiviteler öğrencilere dersi daha iyi anlamalarını ve unutmamalarını sağlar.

Öğrencilere örnekler sunmak: Öğrenciler dersi daha iyi anlar ve uygulamaya daha kolay geçerler, örnekler sunulur.

Öğrencilere geribildirim vermek: Öğrencilerin ne iyi yaptıklarını ve nerede hata yaptıklarını bilmeleri, dersi daha etkili bir şekilde çalışmalarını sağlar.

Vizuel araçlar kullanmak: Resimler, grafikler, videos, veya görsel araçlar dersi daha anlamlı ve daha kolay unutulmaz hale getirir.

Dersi sınıfta ve evde çalışma fırsatları sunmak: Öğrencilere dersi sınıfta öğrenmelerine olanak tanırken, evde çalışma fırsatları da sunmak onların dersi daha iyi anlamalarını ve uygulamalarını sağlar.