EBA Harici Canlı Derste Öğretmenlerin Zoom Programında Alabileceği Güvenlik Önlemleri