9.Sınıf matematik ve TYT matematik konularından EBOB ve EKOK nedir? Kunduz soru uygulaması eğitmenlerinin anlatımından takip edin

EBOB: En az biri sıfırdan farklı iki veya daha fazla tam sayının pozitif ortak bölenlerinin en büyüğüne, bu sayıların en büyük ortak böleni (EBOB) denir.

EKOK: En az yine biri sıfırdan farklı iki veya daha fazla tam sayının pozitif katlarının, pozitif ortak katlarının bu sefer en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı (EKOK) denir.

Detayları ve örnekler KUNDUZ'un hazırladığı videoda