MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün UNICEF iş birliği ile yürüttüğü "Yardımcı Kaynaklar Hazırlama Çalıştayı" 31 Temmuz-04 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Çalıştay, OGM Daire Başkanı Ömer SARICA'nın başkanlığında öğretmenlerin katılımı ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açış konuşmaları ile başladı.

MEB'in çalıştayla ilgili haberi:

"Daire Başkanı Ömer SARICA, açış konuşmasında 2022-2023 eğitim öğretim yılında Bakanlığımız tarafından hazırlanan, basımı yapılarak öğrencilere ulaştırılan yardımcı kaynaklardan ve eğitimde fırsat eşitliğinin öneminden söz etti. Bireyselleştirilmiş öğrenme amacıyla hazırlanan ve hazırlık aşaması bitmek üzere olan "Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri" ve "Deneme Sınavları" hakkında bilgiler verdi. Bu yardımcı kaynakların inceleme için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderildiğini, oradan gelen dönütler sonucunda son düzeltmelerinin yapılarak kaynakların basıma hazır hâle getirileceğini vurguladı. UNICEF temsilcisi Emine ÇARKCIOĞLU yaptığı konuşmada Millî Eğitim Bakanlığıyla UNICEF'in uzun yıllardır iş birliği içinde olduğunu belirterek Bakanlığın yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Alanında uzman 90 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda "Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri" ve "Deneme Sınavları"ndaki düzeltmelerin tamamlanıp bu kaynakların yayımlanmaya hazır duruma getirilmesi hedefleniyor. Bunun yanında ders kitaplarını etkileşimli hâle getirmek için bu kitaplara eklenecek yeni içeriklerin oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca deprem bölgesinde 8. sınıftan 9. sınıfa geçen öğrencilere dağıtılmak üzere Türk dili ve edebiyatı, İngilizce, matematik derslerinden belirlenen kritik kazanımlara göre konu özetleri, örnek sorular ve çözümlerini içeren "Telafi Eğitimi" yardımcı kaynaklarının da son hâllerinin oluşturulması planlıyor.

04 Ağustos Cuma günü "Yardımcı Kaynaklar Hazırlama Çalıştayı" yardımcı kaynakların son düzeltmelerinin yapılmasıyla tamamlandı."