4.Sınıf Yüz Yüze 1. ve 2. Dönem Yazılı Soruları(2020-2021)

2020-2021 Yılı İlkokul 4.sınıflar yüz yüze 1. ve 2.dönem 1. ve 2. yazılı örneklerini buradan kolayca indirebilir.

4.Sınıf Yüz Yüze 1. ve 2. Dönem Yazılı Soruları(2020-2021)

İlkokul 4.Sınıflar için 2020-2021 yılı yüz yüze 1. ve 2. dönem 1.yazılı örneklerini buradan indirebilir.

İlkokul 4.Sınıf öğrencilerinin 1. ve 2. dönem yazılı sınavlarına katkısı olması için bu sayfada hem 1.yazılı hem de 2.yazılı sorularını bir araya getirmeye çalışacağız.4.sınıf öğrencileri matematik,türkçe,fen bilimleri ve sosyal bilgiler başta olmak üzere derslerden yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için yazılı sorularını tek sayfada bir araya getireceğiz.Böyle 4.sınıf öğrencileri site site gezerek zamanlarını boşa harcamamış olacak.

Biz burada 2020-2021 yılında 1. ve 2. dönem yapılmış olan 4.sınıf 1. ve 2.yazılı sorularını paylaşacağız sadece.Bazıları pdf bazıları ise doc (word) formatında olacak.Elimize yeni sorular geçtikçe eklemeye devam edeceğiz.

Bu süreçte,okullar tarafından,yüz yüze yapılacak sınavlarda, ailede ya da kendisinde kronik rahatsızlık ya da riskli, temaslı olma durumunda izole ortam sağlanacak.

İlkokullarda yüz yüze eğitim 2 gün yada 5 gün yapılıyor.Yüz yüze 2 gün eğitim yapılan okullarda Fen, Sosyal, Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve İngilizce sınavları yapılacak.5 gün eğitim verilen okullarda tüm derslerden sınav yapılacak

2020-2021 YILI 4.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI (ÖRNEK YAZILILAR)

İlkokul 4.sınıflarda bir çok öğretmen yazılı sınavları yapmaya başladı.Yazılı yapmış öğretmenler yazılı sorularını sınavdan sonra paylaşıyorlar.Biz de paylaşılan 1.dönem 1.yazılı örneklerini burada bir araya getirdik.Pandemi nedeniyle yazılı sınavlar bir çok okulda gruplar halinde yapılacak.Tabi böyle olunca soruları hazırlayan öğretmenler iki grup için farklı soru sorabilir.Şunu da ekleyelim;yazılı soruları pandemi nedeniyle önceki yıllara göre daha kolay olabilir.

4.Sınıf Matematik yüz yüze 1.dönem 1.yazılı soruları için TIKLAYINIZ (pdf )

4.Sınıf Türkçe yüz yüze 1.dönem 1.yazılı soruları için TIKLAYINIZ (pdf )

4.Sınıf Fen Bilgisi yüz yüze 1.dönem 1.yazılı soruları için TIKLAYINIZ (pdf )

4.Sınıf Sosyal Bilgiler yüz yüze 1.dönem 1.yazılı soruları için TIKLAYINIZ (doc)

4.Sınıf İngilizce yüz yüze 1.dönem 1.yazılı soruları için TIKLAYINIZ  (doc)

4.Sınıf Matematik yüz yüze 1.dönem 1.yazılı soruları için TIKLAYINIZ  (doc)

Yıl sonu not ortalamalarını yükseltmek için ilk yazılılar, aslında öğrenciler için büyük bir fırsat.Çünkü ilk yazılılarda soruların sorulacağı konu çok azken, diğer yazılılarda özellikle ikinci dönem yazılılarda konular çoğalmaktadır.Bu nedenle 4.sınıf öğrencileri eğer yıl sonunda notlarınızın yüksek olmasını istiyorsanız, 1.dönem 1.ve 2.yazılılarda sorumlu olduğunu konular azken yüksek not almaya çalışın.

1.yazılılarda tüm derslerden aşağıdaki konulardan ilk konulardan soru soruluyor.2.yazılı da konular biraz daha artacak.Tabi 2.dönemin son yazılısı neredeyse tüm konuları kapsayacak.

Unutmadan şunu da hatırlatalım:Yazılılarda yüksek not alabilmeniz için, günlük planlı çalışmalısınız.Tabi uzaktan eğitimde eğer yüz yüze eğitime katılıyorsanız öğretmeninizi, eğer katılmıyorsanız EBA yayınlarını çok ama çok dikkatli dinlemeniz gerekir.Anlamadığınız yerleri mutlaka birilerine sorarak öğrenmeniz gerekir.

Ayrıca değerli öğrenciler 4.sınıf matematik ders kitabı ATA yayınları cevaplarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

4.Sınıf dört temel dersi olan matematik,türkçe,sosyal bilgiler ve fen bilgileri konularına da ayrıca burada yer veriyoruz.

4.Sınıf Matematik Konuları:

1. ÜNİTE KONULARI
Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
2. ÜNİTE KONULARI
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
3. ÜNİTE KONULARI
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
4. ÜNİTE KONULARI
Kesirler
Kesirlerle İşlemler
Zaman Ölçme
Veri Toplama ve Değerlendirme
5. ÜNİTE KONULARI
Geometrik Cisimler ve Şekiller    10 saat
Geometride Temel Kavramlar    10 saat
Uzamsal İlişkiler
Uzunluk Ölçme
6. ÜNİTE KONULARI
Çevre Ölçme
Alan Ölçme
Tartma
Sıvı Ölçme

4.Sınıf Fen Bilimleri Konuları:

1. Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünya ve Evren)
-Yer Kabuğunun Gizemi (Kayaç, fosil)
-Dünyamızın Hareketleri (Dünyanın dönme ve dolanma hareketlerinin sonuçları, gün-yıl, gece-gündüz)

2. Besinlerimiz (Canlılar ve Yaşam)
- Besinler ve Özellikleri (Besin içerikleri, su, mineral, gıda saklama koşulları, dengeli beslenme, obezite, besin israfı, sigara ve alkol)

3. Kuvvetin Etkileri (Fiziksel Olaylar)
- Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri (Kuvvetin hızlandırıcı etkisi, kuvvetin yavaşlatıcı etkisi, kuvvetin yön değiştirici etkisi, Kuvvetin şekil değiştirici etkisi.)
- Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet (Mıknatıs, mıknatısın kutupları, mıknatısın kullanım alanları)

4. Maddenin Özellikleri (Madde ve Doğası)
- Maddeyi Niteleyen Özellikler (Suda yüzme ve batma, suyu emme ve emmeme ve mıknatısla çekilme)
- Maddenin Ölçülebilir Özellikleri (Kütle, hacim)
- Maddenin Hâlleri (Katı, sıvı, gaz)
- Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi (Isınma, soğuma, hâl değişimi, erime, donma)
- Saf Madde ve Karışım (Saf madde, karışım, eleme, süzme ve mıknatısla ayırma yöntemleri)
- Işık Kirliliği (Işık kirliliği ve olumsuz etkileri, ışık kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler.)
- Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri (Ses düzeyini değiştirmeye yarayan teknolojiler, işitme yetimizi geliştirmeye yönelik teknolojiler, ses kayıt teknolojileri)
- Ses Kirliliği (Ses kirliliği ve olumsuz etkileri, ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler.)

5. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Fiziksel Olaylar)
- Aydınlatma Teknolojileri (Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma araçlarının önemi.)
- Uygun Aydınlatma (Uygun aydınlatma ve önemi, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı.)

6. İnsan ve Çevre (Canlılar ve Yaşam)
- Bilinçli Tüketici (Kaynak kullanımı, tasarruf, tutumluluk, geri dönüşüm)

7. Basit Elektrik Devreleri (Fiziksel Olaylar)
- Basit Elektrik Devreleri (Devre elemanları, basit elektrik devresi kurulumu.)

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları (Uygulamalı Bilim)
- Uygulamalı Bilim (Günlük hayattan bir problemi tanımlar.)

4.Sınıf Türkçe Konuları

1. Anlam Bilgisi
1.1. Sözcükte Anlam
Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler
Atasözleri
1.2. Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
1.3. Parçada Anlam
Düşünceyi Geliştirme Yolları (Karşılaştırma, Örnekleme, Benzetme)
Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama)
Görsel Yorumlama
Harita ve Kroki Okuma

Tablo ve Grafik Okuma
Karikatür Okuma
Akıllı İşaretleri Okuma
2. Yazım Bilgisi
Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Kısaltmaların Yazımı, Sayıların Yazımı, “de” ve “ki” Bağlaçlarının Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)
Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)
Yabancı Kelimelerin Türkçe Karşılıklarını Bulma
3. Dil Bilgisi
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
4. Edebi Türler ve Söz Sanatları
Söz Sanatları (Benzetme)
Yazı (Metin) Türleri (Hikâye, Fabl, Masal, Şiir)

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem Konuları
1. Ünite: Birey ve Toplum:
-Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
-Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
-Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
-Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
-Diğer bireylerin farklılıklarını saygı ile karşılar.

2. Ünite: Kültür ve Miras:
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihini oluşturur.
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan öğeleri araştırarak örnekler verir.
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
Milli Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Milli Mücadelenin önemini kavrar.

3. Ünite: İnsanlar, Yerler ve Çevre:
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem Konuları

4. Ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum:
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.
Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırır.
Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.

5. Ünite: Üretim, Dağıtım ve Tüketim:
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçim yapar.
Temel ekonomik kavramları kullanarak ailesi ve yakın çevresinin ekonomik faaliyetlerini tanır.
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
Kendi bütçesini oluşturur.
Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.

6. Ünite Etkin Vatandaşlık:
Çocuk olarak haklarının farkına varır.
Aile ve okul yaşamındaki kendi söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır.
Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.
İlgi ve istekleri doğrultusunda okulunda veya yakın çevresindeki eğitsel sosyal etkinliklere katılır.
Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğünün ilişkisini ve kendisinin bu konudaki rolünü tanımlar.

7. Ünite Küresel Bağlantılar:
Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanır ve tanıtır.
Yaşadığı yerleşim biriminin başka yerleşim yerleri ile olan ilişkilerini araştırır.
Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
Farklı kültürlere saygı gösterir.

Tüm 4.sınıf öğrencilerine 2020-2021 yazılı sınavlarda başarılar diliyoruz!

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020, 09:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER