NDG Global YMM ve Denetim A.Ş. Yetkilisi Yeminli Mali Müşavir Murat Göktaş’ın konuşmacı olarak katıldığı seminer çevrimiçi olarak yapıldı.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olan, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında; Kesinleşmiş Vergi, Resim, Harç ve bunlara ilişkin cezalar, gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, trafik, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali vb. idari para cezalarının yeniden yapılandırılması hususlarında izlenecek yollarla ilgili bilgilendirmeler yapılan online seminerde katılımcılar, programın son bölümündeki soru- cevap bölümünde Murat Göktaş’tan konu hakkında bilgiler aldı.

Konuşmasına 7256 Sayılı Kanun ile ilgili bilgi vererek başlayan Yeminli Mali Müşavir Murat Göktaş, kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasının, devletin aslında bütün birimlerinin ödeme vadesi geçmiş, kesinleşmiş ya da ödeme vadesi geçmemiş borçları kapsadığını belirten Göktaş şunları söyledi:

“Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklarda, söz konusu Kanun’un ‘Kapsam ve Tanımlar’ başlıklı 1. Maddesinde; Vergi usul kanunu kapsamına giren vergiler ile vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi Fer’i alacaklar yer alıyor. Gümrük kanunu kapsamında olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zamları ikinci madde de yer alıyor. Üçüncü madde de; Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları; dördüncü maddesinde; Askerlik kanunu, seçim kuralları, karayolları kanunu, nüfus hizmetleri kanunu gibi kanunlar kapsamında kesilen idari para cezaları; Beşinci maddede ise; Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’i alacaklar vb. birçok alacağın yeniden yapılandırılması konusunda düzenlemeler yer almaktadır.“

Başvuru yeri ve süresi hakkında katılımcıları bilgilendiren Murat Göktaş, “Başvuruların 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Gelir idaresi başkanlığı internet adresi üzerinden interaktif vergi dairesine giriş yaparak, bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Motorlu taşıtlar vergisi veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için borçlular bulundukları ildeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaklardır. Kanundan yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçların takibine ilişkin davalar bulunması halinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları şarttır” ifadelerinde bulundu.

Pandemi nedeniyle 2020’ye ait bazı vergi ödemelerinin, Ekim, Kasım, Aralık ayında ödenmek üzere ertelendiğini söyleyen Göktaş, “Bu erteleme kapsamındaki borçların yapılandırılması mümkün değil. Çünkü bu yapılandırma kapsamında, Kanun Koyucu bir açıklama yapmış. Demiş ki; ‘Pandemi döneminde ertelenen vergiler bu kapsamında yapılandırılması mümkün değildir’ diye. Borçların ödeme kanalları ise; Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya peşin olarak; Gelir idaresi başkanlığı internet adresi üzerinden anlaşmalı bankaların, banka kartı ya da kredi kartıyla, banka hesabından havale ile Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine ödenebilecektir” diye konuştu.